Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

  • Home
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması aktüer hesaplamalar içeresinde en karmaşık olanıdır. Herhangi bir sebepten vefat eden kişinin yakınları Destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanırlar. Destekten yoksun kalma tazminatı yasal olarak alabilecek kişiler kanunlar tarafından net bir şekilde belirlenmiştir.

Anne

Baba

18 Yaşından küçük çocuklar

Ve desteğini ispat eden üçüncü kişiler

Destek haklarını belli paylar çerçevesinde alabilirler. Destekten yoksun kalma tazminatının ne kadar olacağını ise vefat eden kişinin yaşadığı zaman sahip oldukları belirleyecektir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Aktüer uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Belirleyen Kriterler

Vefat eden kişinin yaşı

Vefat eden kişinin maaşı

Vefat eden kişinin kusur durumu

Tazminatı alacak kişilerin yaşları

Tazminatı alacak kişilerin yakınlık durumları

Bu veriler üzerinden tazminat hesaplaması yapılır. Peki destekten yoksun kalma tazminatının paylaşımı neye göre yapılıyor. Yine bu konu hakkında sözü Yargıtay söylemiştir. Yargıtay içtihatlarına göre destekten yoksun kalma tazminatı 8 pay olarak düşünülmüştür.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Payları

Anne 1 pay

Baba 1 pay

Eş 4 pay

Çocuk 2 pay

Bu oranlar vefat eden kişinin sahip olduklarına göre değişebilir. Mesela vefat eden kişi evli değilse paylaşım ona göre yapılır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Ölümlü kazalardaki tazminat hakları hukuk dilinde Destekten yoksun kalma Tazminatı olarak geçer. Trafik kazalarında ölüm halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep edilir. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama ölümlü kazalardakinin aynısıdır, sadece isim olarak farklı telaffuz edilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı için farklı hesaplama yöntemleri vardır. Ancak en sağlıklı olanı aktüer uzmanların el ile hazırladığı raporlardır. Tek tek veriler girilerek yapılan hesaplamalar doğrudan sonucu etkilemektedir. Manuel yapılan hesaplamalarda yüzlerce veri kullanılır. 

Her formülün sonunda çıkan sonuç bir başka formül ile eşleşerek en doğru sonuca gidilir. Birçok bileşenin bir arada girildiği karmaşık bir hesaplama yöntemi olan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama süresi bazen günleri alabilir. Mahkemeler ve Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından kullanılan bu yöntem bireysel Aktüerlere belli bir ücret karşılığında yaptırılır.

Destekten yoksun kalma tazminatı Yargıtay kararları

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı hesaplamaları her kurum tarafından bireysel gerçekleştirilir. Özellikle sigorta şirketleri bu konuda oldukça esnek davranabilir. Şirketler kendi uzmanları vasıtasıyla ya da dışarıdan bir başka danışmanlık firması üzerinden hesaplamaları yaparlar. Sigorta şirketleri tarafından yapılan hesaplamalar çok zaman gerçek tazminat miktarını yansıtmayabilir. Bu noktada devreye yüksek yargının verdiği kararlar girecektir. Destekten yoksun kalma tazminatı Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmelidir. Bunun dışında yapılan hiçbir hesaplama alacağınız gerçek tazminat tutarını yansıtmaz.

Destek Tazminatı Hesaplama Hizmetleri

Aracılık şirketleri tarafından verilen aktüer hesaplama desteklerinde genellikle Destek tazminat HESAPLAMA Programı kullanılır. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan bireylerin tek tek değerlendirilerek yapılan hesaplamalar aslında çok zaman doğru sonuca götürür çünkü destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yöntemi kurumlara göre değişiklik gösterse de esas kabul gören formül bir tanedir. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama formülü Yargıtay tarafından kabul gören ve diğer yargı birimlerine de tavsiye edilen formüldür.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama excel programı üzerinden yapılan değerlendirmelerde gerçeği yansıtmayacaktır. Zaten piyasada kullanılan bu programlar tam ve doğru sonucu ulaşmak için değildir. Alınacak tazminat tutarını 3 aşağı beş yukarı tahmin edebilmek adınadır. Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun en doğru cevabını yine yargı süreci tamamlanmış davalar incelendiğinde ulaşılacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama örneği incelendiğinde bu işi gerçekten yapan aktüerlerin nelere dikkat ettiğini ve hangi formülü kullandığını da görmüş olacaksınız. PMF tablosu tazminat hesaplama üzerinden yapılan işlemler gerçek tazminat miktarını ortaya koyar.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Trafik kazalarında meydana gelen ölümlerde tazminat hesabı destekten yoksunluk formülleri kullanılarak yapılır. Aslında isminin değişmesi hesaplamayı ya da formülleri değiştirmez. Hemen hemen her ölüm olayıyla ilgili yapılan hesaplamalarda aynı yöntem kullanılır. Trafik kazalarında ki tek değişken Destek Tazminatının üst limiti belirlenir. Sigorta şirketinin ödeyeceği maksimum bakiyenin sınırları çizilir.

Trafik Sigortasının Yıllara Göre Üst Limitleri

  2005 – 50.000

 2006 – 57.500

2007 – 80.000

 2008 – 125.000

 2009 – 150.000

2010 – 175.000

2011 – 200.000

2012 – 225.000

2013 – 250.000

2014 – 268.000

2015 – 290.000

2016 – 310.000

2017 – 330.000

2018 – 360.000

2019 – 390.000

2020 – 410.000

                                                                                       2021 —  430.000

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası açan kişiler sigorta şirketinden alabileceği tazminatlar yıllara göre yukarıda yazdığımız şekildedir.

Aktüerya hesabı Nedir

Trafik kazası, iş kazası ya da her hangi bir olay sonrasında vefat eden kişinin geride kalanlara yönelik ödenecek tazminat hesaplaması belli formüller ve kanun hükümleri çerçevesinde hesaplanır. Hesaplamalar uzmanlar tarafından yapılır. Hesaplama uzmanlarına Aktüerya Bilirkişi Denir. Hesaplama hizmeti verebilmek için uzmanların bilirkişilik eğitimi alması ve alanda sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. Aktüerya HESAPLAMA excel üzerinde girilen formüller ile alacağınız tazminat 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık bir tutar bulunabilir. 

Aktüerya hesaplama formülü Destek Tazminatlarında farklılık gösterebilir. Kazanın oluş şekli kusur değerlendirmesi, Eş, Anne, Baba ve çocuklar Tazminat hesaplamalarında önemli bir faktördür. 

Aktüerya HESAPLAMA örnekleri, sizin davanız ve karşılaştıracağınız davalar bir birinden farklıdır. her tazminat hesaplamasının özgün değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir dava ile yapılan karşılaştırma sonucu ulaşılan sonuçlar hiç bir zaman doğru verileri vermeyecektir.

Destekten yoksun kalma Tazminatı Hesaplama Yöntemleri

PMF Tablosu tazminat HESAPLAMA, PMF 1931 Yaşam Tablosu, TRH 2010 Yaşam Tablosu, TRH-2010 YAŞAM TABLOSU ÖMÜR, PMF yaşam tablosu 2020, CSO 1980 yaşam tablosu, PMF Yaşam Tablosu Gün Ay Yıl, PMF Tablosu tazminat HESAPLAMA, pmf tablosu gün-ay-yıl ayrımı, gibi formüller ve usuller kullanılarak Destek Tazminatı Hesaplama yapılır. Bu konuda eğitim almış aynı zamanda bilirkişi ünvanı kazanmış kişiler Hem mahkemelere hemde tüzel  kişilere ücreti karşılığında hizmet vermektedir. 

Pmf nedir

Aktüer hesaplama yapılırken yaşam sürelerinin tespitinde kullanılıyor, TRH 2010 ile PMF 1931 yaşam tabloları en çok kullanılan yaşam tablolarıdır. PMF 1931 yaşam tablosu fransızlara aittir. Ve Ülkemizde de yargı tarafından kabul gören yaşam tablolarından bir tanesidir.  

TRH 2010 ile PMF 1931 arasındaki fark farklı değerlere sahip olmalarıdır. Ömür boyu yaşam tablolarında aktif ve pasif dönemler vardır. Bir tabloya göre aktif çalışma hayatınız 72 olarak hesaplanırken bir başkasında 65 olarak hesaplanmaktadır. Aktif ve pasif dönem farkları tazminat hesaplamalarına fazlasıyla etki eder.  Tazminat hesaplamaları belli tablolar üzerinden yapılmaktadır. Bunlardan en kullanılanı ise PMF 1931 yaşam tablosudur. Destekten yoksun kalma tazminatı örnek bilirkişi raporu ile tazminat hesaplaması nasıl yapıldığı hangi formüllerin kullandığı noktasında fikir sahibi olabilirsiniz. 

PMF Tablosu tazminat HESAPLAMA

Tazminat hesaplamaları belli tablolar üzerinden yapılmaktadır. Bunlardan en kullanılanı ise PMF 1931 yaşam tablosudur. Yargılamalar esnasında kullanılan tablolar önemlidir. Mesela yerel mahkeme sizin tazminat hesabınızı TRH 2010 ile yaptı, bir üst mahkeme olan BAM’da tazminat hesaplaması yönünden dosyanız bozulabilir. Diyelim ki burada bozulmadı. Bir üst mahkeme olan Yargıtay’da mutlaka dosyanız yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilecektir. 

#destektenyoksunkalmahesapla #destektazminathesap #destektenyoksunkalmatazminatıhesap