Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  • Home
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafik Kazasının verdiği zararlar, ölen kişiye ya da ölümün kendisine değil; ölen kişinin sorumlu olduğu yakınlarına, aile bireylerine, destek verdiği kişilere etki eder. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden kişinin dünya ile ilişiği kesilmiştir. Kaza sebebiyle doğan hakları ise hukuk vasıtasıyla yakınları tarafından alınabilir. Ancak bunun için harekete geçilip davalar açılması gerekmektedir. İşte bu davalar nedir ve nasıl açılır sorusunun cevabı bu başlık altında toplanmıştır. Bu makalemizde Ölümün meydana geldiği kazalarda hukuktaki söylemiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatını irdeleyeceğiz. Destekten Yoksun Kalma Tazminatıyla ilgili bütün detaylara ve kafanızdaki soru işaretlerini sadece hukukçuların değil de vatandaşlarında okuduğu zaman anlayabileceği bir üslup ile anlattık.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
                                                 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazalarında, vefat eden kişinin yakınlarına, başvuruları doğrultusunda, ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ ödenir. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, mahkemeler ve bilirkişilerce, kazada vefat eden kişinin yaşı, sorumlu olduğu aile bireyleri, aylık geliri ve kazadaki kusur oranı ya da haklılık payı gibi önemli etkenler göz önünde tutularak hesaplanır.’Destekten Yoksun Kalma Tazminatı‘ nın Amacı, ölümün verdiği maddi zararı karşılamaktır.
Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişinin geride bıraktıkları (destek olduğu kişiler), hayat boyunca aldıkları maddi ve manevi destekten, -artık- yoksun kalacaklardır. Bu yüzden, hayatını kaybetmiş bireyin yakınları mahkemelerce zarara uğramış kabul edilir, ve kanunlar çerçevesinde tazminat yolu ile zararları karşılanır.
Buna göre, ‘Trafik kazalarında, yakınını kaybeden mağdur kişi/kişiler, ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatını ilgili kurum ya da kuruluşlardan, hak olarak talep edebilir’ diyebiliriz. Öyleyse; akla gelen sorulardan birini yanıtlayalım.

‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlerin Hakkıdır, kimler alabilir?’

Siz de takdir edersiniz ki birey olarak, hepimiz önce insanız ve ‘İnsan‘ olarak insanlara muhtacız. Yaşam süremiz boyunca birbirimizden destek aldığımız gibi; bu süreçte, destek verdiğimiz, sorumlu olduğumuz birileri de muhakkak vardır, olmalıdır. Hukuka dayalı kural ve kanunlar bile, toplum içinde insanların yaşama şekillerine, birbirleri ile etkileşimlerine göre şekil alırlar. Böylece diğer tüm konularda olduğu gibi; ölümlü bir trafik kazasında da haklı-haksız ayrımı, ölümden kimlerin ne şekilde etkilendiği ve oluşan zararlar mahkemelerce belirlenip çözümlenirler.
Tüm bunlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki; ülkemizde, ölümle sonuçlanan bir trafik kazasında, hayatını kaybeden bireyin, ardında bıraktığı;

Eşi
Anne Babası
18 yaşından küçük çocuklar
18 yaşından büyük olup da yine aileye bağımlı olanlar (engelli, öğrenci)
Destek Verilen üçüncü kişiler
Sözlü veya nişanlı
* Eşi;

Kalan yaşamında ölümlü trafik kazası sebebi ile maddi olarak, kaybettiği eşinin desteğinden yoksun kalacaktır. Kanunlarımıza göre Karı-Koca’nın birbirlerine olan desteği evliliğin en temel kuralıdır. Eşlerden birinin, trafik kazası sonucunda vefat etmesi bu destekten yoksun kalmasına sebep olmamalı ve oluşan zarar karşılanmalıdır. Bu yüzdendir ki; ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ eşini kazada kaybeden bireyin en temel hakkıdır.

* Anne ve Babası;

Ebeveynlik ilişkileri sebebi ile hayatları boyunca çocuklarının üzerinde hak ve söz sahibidir. Yaşam süreleri boyunca anne-baba, çocuklarına destek verdiği gibi, çocuklarının desteğini de -madden ya da manen- alır, almalıdır. Öyle ki; birbirlerine verdikleri destek; cinsiyet, yaş, medeni hal ya da yaşadıkları yer gibi faktörler tarafından etkilenmez. Anne-Baba-Çocuk ilişkisi, Türk Hukuk ve Kanunlarında, bu çizgide şekillenmiştir. Bu sebeple, Trafikte kaza sonucu çocuğunu kaybetmiş anne ve baba, ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ almaya hak sahibidir.

* 18 yaşından küçük çocuğu,

‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı alabilir. Yaşı itibariyle 18 yaşından küçük olan, anayasamıza göre çocuk kabul edilir ve özel durumları dışında, anne ve babanın sorumluluğu altındadır. Maddi ve Manevi tüm ihtiyaçlarını anne ve baba karşılar. Bu durumda 18 yaşını doldurmamış her çocuk, trafik kazasında kaybettiği ebeveyninin desteğinden yoksun kalacaktır ve bu yoksunluğunu gidermek adına ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı almaya hak sahibidir.

* 18 yaşını doldurmuş, ancak okuma hayatına devam eden çocuğu

Tarafınan doğabilecek tüm masraflarını, okul hayatı yine anne ve baba karşılar. Türk Hukuk ve Kanunlarına göre okul hayatı devam eden çocuk, 18 yaşını doldurmuş da olsa, anne ve babanın desteğine ihtiyacı vardır ve okul hayatı bitene kadar ihtiyaç duyacaktır. Buna göre, trafikte kaza sonucu anne ya da babasını kaybeden çocuk 18 yaşını doldurmuş olsa da, öğrencilik hayatı boyunca alacağı desteği, ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’na başvurarak talep edebilir.

* Destek verdiği 3. kişi ya da kişiler,

Ölümlü trafik kazasında destek aldıkları kişiyi kaybettiklerinde, ölümün verdiği zarara uğramış kabul edilirler. Birey ölümünden önce, ailesi dışında, kan bağı olan ya da olmayan üçüncü bir kişiye, herhangi bir sebep ile düzenli olarak yardımda ya da destekte bulunabilir. Örneğin; bir çocuk okutmak üzere, okul hayatı boyunca gereken tüm masrafları karşılıyor olabilir. Nikahsız olarak biriyle hayatını paylaşıyor olabilir. Ya da ölümüne dek bakımını borçlandığı birine destek veriyor olabilir. Bu gibi kişiler, trafikte kaza sonucu gerçekleşen ölümün zararına uğramamak adına, önceden aldıkları destek ve yardımı, mahkemeye beyan ya da belge ile sunarak ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’na başvurabilir, mahkeme kararı ile haklarını alabilirler.

*Sözlü veya nişanlı;

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilmek için kaza sonrasında hayatını kaybeden kişi ile aranızda resmi bir ilişki olma zorunluluğu yoktur. Bir amaç için birliktesinizdir ve bir birbirinize destek oluyorsunuz. Ya da ileride birlikte bir hayat kurmayı planlıyorsunuzdur. Bu durumda da mağdur konumunda olan şahıslar destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler. Ancak sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu böyle durumlarda doğrudan ödeme yapmaya yanaşmazlar. Dava yolu ile haklarınıza kavuşabilirsiniz.

 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimler Tarafından Nasıl Hesaplanır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı hesaplama oldukça karışıktır. 20’den fazla birleşen bir araya getirilerek bir hesaplama yapılır. Ama öncelikle anlayabilmemiz adına kısaca açıklayalım. Trafik kazasında vefat eden kişinin yaşı, kaza tarihinde aldığı maaşı, meydana gelen trafik kazasın da ki kusur oranı değerlendirilir. Ve tazminat alacak kişinin yaşı maaşı ve Desteğinden yoksun kaldığı kişi ile olan ilişkisi değerlendirilir.
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının hesaplamasını daha detaylı anlattığımız makalemizi inceleye bilirsiniz .

  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  Başvuru ve Dava Süreçleri Nedir?

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarının tazminat alma sürecini yine bir trafik kazası üzerinden örnekleyerek açıklayalım. Kaza meydana geldiği tarihten itibaren süreç başlar. Kişinin olay yerinde can verdiğini düşünerek hareket edelim. Evrakların toparlanması ifade süreçleri minimum iki hafta sürer ancak olayın içerisinde ölüm vardır. Adli Tıp Kurumu üzerinden gelecek otopsi raporu sigorta şirketleri açısından olmazsa olmaz belgelerden bir tanesidir. Bu raporun gelmesi 1 ila 6 arasında değişebilir. Sigorta şirketine yapılan bildirimin ardından 6 sonra dosya da eksik evrak kalmayacaktır. Şirket 8 gün içerisinde ödeme yapmak durumundadır. Ancak yasal süre 15 gündür yasal süre dolduktan sonra dava açma hakkınız vardır. Ancak uzun süre beklemek istemiyorsunuzdur. Sigorta şirketiyle anlaşma yoluna giderek de tazminatınızı alabilirsiniz. bütün evraklarla birlikte sigorta

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Zamanaşımı ne kadardır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı bir trafik kazası sonucunda zararların giderilmesi adına takip edilecek sürecin kanundaki ismidir. Burada zaman aşımı olarak baz alınacak süreç tazminat davası ile ilgilidir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesinin 1. Fıkrasında bahsedilen 2 yıllık zaman aşımı ceza davasıyla ilgilidir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası 66’ıncı maddesine göre 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca 17. Hukuk Dairesinin 17/06/2015 tarih ve 2014/3863 E.2015/8830 K. Sayılı ilamı ile ölümlü trafik kazalarında zaman aşımı 15 yıl olduğu bir kez de üst yargı organları tarafından teyit edilmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigortada Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yeni düzenlenen yasaya göre sigorta şirketine dava açmadan önce başvuru şartı getirilmiştir. Sigorta şirketi ile anlaşılamadığı takdirde dava açma yoluna gidilebilir. İlgili şirkete bütün evrakları eksiksiz teslim ettikten sonra 8 gün içerisinde mağdurlara ödeme yapılması gerekmektedir. Teori bu şekilde iken pratikte hiçbir zaman böyle olmadığı çok defa ispatlanmıştır. Dava durumu ve dosyanın hukuki ayrıntıları göz önünde bulundurularak sigorta şirketleri tarafından dosya özelinde hareket edilmektedir. Tabi bu durum A şirketinden B şirketine de değişiklik gösterebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Yıl Ne Kadar Ödeniyor?

= Trafik Sigortası Teminat Limitleri
Trafik sigortası yaptırmanın amacı meydana gelen zararları karşılamaktır. Binek bir aracı baz alacak olursak. 5 kişilik araçta yaralanma ve ölüm halinde maddi tazminat için her yıl bir limit belirlenir. Ve bu rakama kadar olan kayıplar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Aşağıdaki tabloda yıllara göre kişi başına düşen tazminat tutarları verilmektedir.

YIL Miktar
2020 410.000
2019 390.000
2018 360.000
2017 330.000
2016 310.000
2015 290.000
2014 268.000
2013 250.000
2012 225.000
2011 200.000
2010 175.000
2009 150.000
2008 125.000
2007 80.000
2006 57.500
2005 50.000

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı başlığı altında

-Cenaze ve defin giderleri

Cenazenin bir yerden bir yere taşınması için yapılan masraflar

– Kefen giderleri
– Yemek giderleri
-Taziye için yapılan giderler
– Vefat eden kişinin ölmeden önce var ise hastane ve tedavi giderleri

Bu yaptığınız masrafları da maddi tazminat olarak faturalandırmadan sigorta şirketinden alabilirsiniz.

#destekdenyoksunkalmatazminatı #destekdenyoksunkalmatazminatdavası  #destektenyoksunkalmanedir