İş Kazası Tazminat Hesapla

  • Home
  • İş Kazası Tazminat Hesapla

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

İş Kazası Tazminat Hesapla

Ölümlü ve Yaralanmalı İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazaları maalesef ki kanayan yaramız… Kanun bu konuda ne diyor öncelikle ona bakalım iş kazası tazminatı hesapla ve iş kazası teriminin tanımını, hukuki olarak yerini öğrenelim. Daha sonrasında ise iş kazalarında tazminat hesaplama nasıl yapılır konusunu detaylı bir şekilde inceleyelim…
Yasalarımızda iş kazası tanımlanmıştır. İş kazası tanımı iki ana kaynakta mevcudiyet bularak tüm diğer noktalarda bu tanımlara başvurulur. İş Kazası iki ayrı kaynak tarafından tanımlanmıştır. Kanunda ihtiyaç duyulduğu takdirde bu kaynaklar kullanılır. İş Kazası tanımı 506 sayılı SSK kanunu, 1475 sayılı iş kanununlar ile yapılmıştır.

İşçinin işveren adına çalışıyor sayılabileceği haller kapsam alanında olmak üzere SSK kanununa göre sigortalıyı hemen ya da daha sonra olmak üzere bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denir.

İş kazası tazminat hesaplama yapmak uzmanlık gerektiren bir alandır. İçerisinde Çok fazla algoritma vardır. Ve bu bilinmeyenler zamanla dava sürecinde açığa çıkartılır. Konular hakkında hazırlanan bilirkişi raporları sonucunda iş kazası tazminat hesaplama da kolaylaşır.
İş kazası tazminat miktarı kazanın oluş şekli, işçinin maaşı bu ve bunun gibi birçok bileşenin katkısıyla ortaya çıkar.

İş kazaları için tazminat limitleri her yıl değişmektedir. Bu işverenin mali durumuna iş yerinin ölçeğine ve kaza geçiren kişinin aldığı maaşa göre değişiklik göstermektedir. İş kazası aynı zamanda bir trafik kazası ise maddi tazminat limitleri bellidir.

2020 – 410 bin lira 2015 – 290 bin lira
2019 – 390 bin lira 2014 – 268 bin lira
2018 – 360 bin lira 2013 – 250 bin lira
2017 – 330 bin lira 2012 – 225 bin lira
2016 – 310 bin lira 2011 – 200 bin lira

İş Kazası Tazminat Hesapla
İş Kazası Tazminat Hesapla Mahkeme Tarafından Atanan Bilirkişi Tarafından Yapılmaktadır.

İs kazası geçirdim tazminat alabilir miyim sorusunun en güzel cevabını daha önce iş kazası geçiren vatandaşların dava dosyalarını incelemek olacaktır. İs kazasında tazminat alanlar da yine bu işe başladıklarında kafalarında birçok soru işareti vardı. İş kazası tazminat hesaplama bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra kazazedelerin davaya olan inançları artmaktadır.

İş kazası tazminat hesaplama tablosu üzerinden yapılan hesaplamalar tazminat miktarının ne kadar olacağını ortaya koymaktadır. Ancak burada kullanılacak iş kazası tazminat hesaplama formülü önemlidir. İş kazası tazminat hesabı yapılması için internet üzerinde iş kazası tazminat hesaplama programı, iş kazası tazminat hesaplama tablosu Excel üzerinden yapılacak hesaplamalarda yine dava sonucunda alınacak tazminata yakın sonuçlar verir. Bu hesaplamada sadece iş kazasında tazminatının faiz hesaplaması eksik kalmıştır.
İs kazası tazminat miktarı belirleyebilmek için birçok aşamanın geride bırakılması gerekir. Meslekten kazanma gücü kaybı hesabı yapılmalı, kaza kusuru tespit edilmeli, işçinin maaşı

Ölümlü İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Ölümlü iş kazalarında tazminat hesaplama daha çok mahkeme aşamasında yapılır. Ölümlü kazalarda tazminatı işveren ödeyeceği için arabuluculuk ile çok fazla sonuçlandığı görülmemiştir. Ölümlü is kazası tazminat HESAPLAMA tablosu üzerinden

 

yapılan tazminat hesaplamasında
Vefat eden kişinin yaşı
Vefat eden kişinin maaşı
Ölen kişinin kusur durumu
Ölen kişinin anne baba, eş ve çocuklarının yaşı

İş kazası ölüm tazminat hesaplama da belirleyici unsurdur. Aynı zamanda bu durum sonucunda iş kazası ölüm tazminatı ne kadar sorusu da karşılık bulur. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var. İş kazalarında tazminat hesabı mahkemenin atadığı bilirkişi tarafından yaptırılır. Her yapılan hesaplama doğru sonucu verecektir anlamına gelmez.

Mahkemenin yaptığı hesaplamayı dışarıdan da yaptırarak doğru sonuca ulaşılmış mı onu kontrol etmek gerekir. Ölümlü iş kazası maddi tazminat hesaplama bilirkişi tarafından yapılır.

Ölümlü İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı HESAPLAMA

Ölümlü iş kazalarında yapılan hesaplamanın bir diğer adı da İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama olarak da adlandırılır. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ölümlü vakaların hukuk dilindeki adıdır. Ölümlü iş kazası tazminatı hesaplama ile aynıdır. Sadece isim olarak farklı bir isim kullanılmaktadır. İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Hesaplama ile karşılaştığınızda kafanız karışmasın. İsim farklı olsa da sonuç aynıdır.

İs Kazası Sonucu Ölüm Yaralanma SSK Tazminat

İş kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan SGK’nın da sorumluluğu vardır. Çalışan işçinin sigortalı olup olmaması önemli değildir. Önemli olan o işçinin o iş yerinde çalışarak iş kazası geçirdiğini ispat etmektir.

Bunu da şahitler ya da görüntüler vasıtasıyla kanıtlayabiliriz. Olay SGK müfettişleri tarafından incelenir ve neticede kaza sonucunda zarar gören kişi maaşa bağlanır. Bu süreç maksimum 1 yıl içerisinde sonuçlanır. Ama 45 gün gibi kısa bir sürede de sonuçlanma ihtimali de vardır.

İş Kazası Tazminat Hesapla

Yaralanmalı İş Kazası Tazminatı Hesaplama Nasıl yapılır?

Yaralanmalı iş kazalarında tazminat hesaplamasında belirleyici kriterler;
Kazazedenin Yaşı
Kazazedenin Maaşı
Kazazedenin Kusuru
Kazazedenin Meslekte kazanma gücü kaybı oranı

Elimizdeki veriler ışığında yaralanmalı iş kazası tazminatı hesaplama formülü üzerinden kaza geçiren işçinin ne kadar tazminat alacağı mahkemenin atayacağı uzman tarafından yapılır. Yaralanmalı iş kazası tazminatı hesaplama programı üzerinden de yapılabilecek bu tazminat hesabı yine aynı şekilde ecxel programı üzerinden de yapılan uygulamalar ile hesaplanabiliyor. İs gücü kaybı tazminat HESAPLAMA tablosu tazminat tutarını belirleme noktasında belirleyici unsurdur.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Örnekli Anlatım
İş kazalarında meydana gelen uzuv kayıpları akıllara iş kazası uzuv kaybı tazminatı ne kadar sorusunu getirir. Bu sorunun tam olarak bir karşılığı yoktur. Kaybedilen uzva icra edilen mesleğe göre bu tazminat miktarı değişebilir.

Örnek üzerinden açıklayalım. İş kazası sonucu gözünü kaybeden bir muhasebeci mesleğini icra edemez pozisyona düşecektir. Ve bu sebeple meslekten kazanma gücü kaybı da yüksek çıkacaktır. Çıkan yüksek oranda direk tazminat miktarına etki edecektir. İş kazası göz kaybı tazminatı ne kadar sorusunun cevabı kaza geçiren işçinin hangi mesleği yaptığıyla doğru orantılıdır.


İş Kazası Tazminatı Faiz Hesaplama (ölümlü – yaralanmalı) Ne Zaman Başlar?

İş kazalarında faiz hesaplaması olay tarihinden itibaren başlamaktadır. Maddi ve manevi tazminat için davalı tarafın temerrüde düşürülmesine gerek duyulmaz olay tarihinden itibaren faiz işlemeye başlar.

Bununla birlikte güncel faiz oranları uygulanarak hesaplaması yapılır. Yrg. 9. Hukuk Dairesi 26.02.1996, E,D995/29690- Karar 1996/ 2603; , Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 14.10.1999, E. 1999/6181- Karar 1999/6939
Yaralanmalı iş kazalarında işçi de oluşan meslekten kazanma gücü kaybı tespiti yapıldıktan sonra faize yürütülür. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 10.06.1999, E, 1999/3991 –Karar 1999/4135

İş kazası tazminat faiz oranı hesaplamanın yapıldığı güncel yasal faiz oranı uygulanmalıdır. Aksi yapılırsa yanlış bir hesaplama yapılmış olur.

Trafik ve İş Kazası Tazminatı hesaplama

Ölümlü kazalar hem iş kazası hem de trafik kazası olma ihtimali vardır. İş kazalarını trafik kazalarından ayıran taraf işin içerisine SGK da dâhil olur. İş kazası geçirildiğinde izlenen prosedür ne ise aynısı izlenir.

İş kazası bildirimleri yapılır. Hastane ve karakol kayıtlarında olayın iş kazası olduğu da kayıtlara geçirilir. İş kazasında bilirkişi ve kusur raporları SGK tarafından yürütülürken trafik kazalarında bu süreç emniyet tarafından yapılır. Trafik ve iş kazası tazminatı hesaplama nasıl yapılır sorunun cevabı oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir.

İş kazası ve trafik kazası tazminatı hesaplama iki ayrı şekilde yapılır. Önce trafik kazası üzerinden alınacak tazminat tutarı tespit edilir. Daha sonra iş kazası yönünden dosya incelemeye alınır. Burada ki ayırım şu şekildedir. Trafik kazalarında maddi tazminat taleplerimizde muhatabımız zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. İş kazalarında ise muhatap işverendir.

İş Kazası Tazminatı hesaplama Yargıtay Kararları

İş Kazası Tazminat HesaplaYargıtay kararları yol gösterici niteliktedir. Yargıtay tarafından verilen kararlar bütün yerel mahkemeleri bağlar. Yerel mahkemelerde alınan kararlar Yargıtay kararları ile çelişir durumda ise bir üst mahkemede bozulacaktır.

 

#işkazasıtazminathesaplama #işkazasıuzuvkaybıytazminatıhesapla #yaralanmalıişkazasıtazminatıhesaplama #ölümlüişkazasıtazminatıhesaplama