İş Kazası Tazminatı

  • Home
  • İş Kazası Tazminatı
İçerikler göster

İş Kazası Tazminatı

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ HANGİ HUKUKİ HAKLARA SAHİPTİR VE GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASI HAKKINDA NELER YAPALABİLİR?

Belli bir bedel karşılığında işçinin iş yerinde bulunduğu sırada;
İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle,

İşçinin işveren tarafından görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

İşçinin işveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidişi gelişi sırasında,
Meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonrasında bedenen veya ruhen özüre uğratan olay “İŞ KAZASI” olarak tanımlanmıştır.

İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamakla yükümlüdürler.

Ayrıca işverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli

İş Sağlı ‘ğı ve Güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Kısacası işverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır.

İşte bu nedenledir ki iş kazası sonucunda ölüm ve yaralanma halinde işverenden ve varsa işverenin sigorta poliçesinden tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ancak hak kaybına uğramamak için iş kazasının meydana geldiği andan itibaren sürecin titizlikle takibi gerekmektedir.

İş kazası meydana geldikten sonra olayın hemen emniyet birimlerine (polis, jandarma vs.) ihbar edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca işverenin üç gün içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili müdürlüklerine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirimden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hemen olay yerine müfettiş göndererek olayın iş kazası olup olmadığı tespit eder.

Bunun yanı sıra ilgili Çalışma Müdürlüğü olay yerinde inceleme yaparak tarafların kusur oranı tespitini yapar.

Ancak yukarıda açıkladığımız üzere iş kazasının tespiti ve akabinde kazaya karışan tarafların kusurlarına ilişkin müfettiş raporları tamamlandıktan sonra ilgili belgelerle işverenden tazminat talep edilebilecektir. İş kazası sonucunda sakatlanma halinde ayrıca hastaneden sakatlık oranını gösterir sağlık raporunun da temini önem arz etmektedir.

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, sakat kalan işçinin ise kendisi tazminat talebinde bulunabilecektir. Olayın özelliğine göre işçinin yaşı, geliri ve iş kazasındaki kusur oranına göre tazminat tutarları değişiklik göstermektedir.

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NE YAPMALI?

İş kazası meydana geldiği zaman işverenin ve işçinin belli yükümlülükleri doğmaktadır.
Öncelik sağlık, kazazedeye müdahale etmek gerekiyor, iş kazası meydana geldiği anda hemen 112 sağlık ekiplerine haber verilmeli.
Olay tutanak altına alınmalı, var ise iki şahit gösterilmeli. Olay yerinde güvenlik kameraları varsa olaya ilişkin görüntüler temin edilerek. Dosyaya eklenmelidir.
İşverenin bağlı bulunduğu SGK müdürlüğüne bildirim yapılmalı.
Olay intikal edilen hastane ve emniyet birimlerinin hepsinde iş kazası olarak geçmeli, aksi takdirde ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaşanabilir.

Çok zaman iş kazası ve trafik kazası aynı anda olabiliyor. Servis ile işe gidip gelirken meydana gelen kazalarda iş kazası kapsamına girmektedir. Sürücü olarak çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Çalıştığınız iş yerinin aracıyla geçirdiğiniz kaza bir trafik-iş kazasıdır.

İş Kazası Tazminatı

İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

İş kazalarında tazminat süreci yargı yoluyla devam eder. Yani iyi bir iş kazası tazminat avukatına ihtiyacınız vardır. İş kazası tazminat davalarında muhatabınız iş vereninizdir. Bu sebeple birçok çalışan işvereniyle karşı karşıya gelmemek için dava açmaktan çekinmektedir. Ama hukuki süreç sağlıklı bir şekilde yürütülürse ne işveren ne de işçi hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır.

Sonuçta başınıza gelen olay bir kazadır. Ve bunun da belli sonuçları olacaktır. Kazaya maruz kalan vatandaş bundan sonraki hayatı eskisi gibi olmayacaktır. Ve bunun bedeli de işveren tarafından karşılanmalıdır. İş yerinde kazaya maruz kalan vatanların en çok merak ettiği soruların başında İş kazası tazminatı nereden alınır sorusu gelir. İş kazası tazminatı iş yerinden yani patronunuzdan alınır.

İş Kazası Tazminat Koşulları

İş kazalarında alınacak tazminatın koşullarını bir başka deyişle iş kazası tazminat alma şartlarını meydana gelen olay belirler. İş kazasının ne şekilde ve nerede meydana geldiği önemlidir. Kaza da hazırlanan bilirkişi raporu olayın seyrini belirleyecektir. Tabi işçinin ve iş verinin sorumlulukları vardır.

Kusurun kimde olduğunu iş kazası bilirkişi raporu belirleyecektir. İş kazası tazminat kusur oranları SGK tarafından hazırlanan bilirkişi raporu sayesinde ortaya çıkacaktır. İşçinin konumu iş yerindeki görevi yani iş tanımı önemlidir. Görev yeri ve görev tanımı meydana gelen iş kazası için de önemli bir faktördür. İşçinin yaptığı iş ile ilgili gerekli sertifikalarının olup olmadığı ve o işle ilgili eğitim alıp almadığı da yine önemlidir. İş kazası tazminat kalemleri yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır.

Ölümlü İş Kazası Tazminatı

İş kazası olum tazminatı süreçlerini aşama aşama anlatalım. Bu tazminata halk arasında Ölümlü iş kazası tazminatı kan parası da denilmektedir. İş kazası sonucunda meydana gelen ölüm durumları hakkında iki ayrı soruşturma başlatılır. Önce kolluk kuvvetleri olayı inceler ve bunun hakkında detaylı bir rapor hazırlar.

Daha sonra ise SGK sürece dahil olur ve olaya ilişkin bir bilirkişi raporu hazırlanır. Bu aşamalar aslında mahkeme içinde bekletici sebeptir. Ölümlü iş kazası tazminatının bir diğer adı da İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatıdır. Hukuk jargonunda ölüm meydana gelen iş kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı terimi kullanılır.
Ölümlü iş kazalarında tazminat sürecini kaza sonucunda vefat eden kişinin ailesi yürütür. Vefat eden kişinin desteği olanlar dava açma yetkisine sahiptirler.

Kimler Ölümlü İş Kazası Tazminatı Alabilirler?

Eşi
Anne babası
Çocukları
Kardeşleri (manevi tazminat )
3. destek alan kişiler
Tazminat almak için dava yolunu tercih edebilirler.

Yaralanmalı İş Kazası Tazminatı

İş kazası sakatlık tazminatı olarak da bilinen yaralanmalı iş kazası tazminatı şartlarının oluşması bedeni ya da manevi olarak hasar görmüş olmanız gerekmektedir. İş yerinde meydana gelen kazalarda yaralanan işçilerin talep edebileceği tazminat kalemleri;

Sağlık giderleri
Çalışamamaktan doğan zararlar
Kalıcı iş görmezlik
Geçici iş görmezlik

İş hayatında geleceğinin sarsılmasına yönelik tazminat
Kaza sonrasında gerekli işlemler yapıldıktan sonra yara alan işçinin meslekten kazanma gücü kaybı hesabı yapılır. İş kazası maluliyet oranı tazminatı olarak da bilinen bu hesaplama yapılabilmesi için 4 ayrı kıstas vardır

Kaza geçiren işçinin
Yaşı
Maaşı
Meslekten Kazanma gücü kaybı oranı
Kazadaki kusuru

Yaralanmalı İş Kazalarında Maluliyet Tespiti, Hastane Aşamaları
Yaralanmalı iş kazalarının en önemli aşaması meslekte kazanma gücü kaybının hesaplanmasıdır. İşçinin iyileşme süreci tamamlandıktan sonra evine yakın bir hastaneye (Devlet hastanesi, Üniversite hastanesi ve Eğitim araştırma hastanesi) yönlendirmesi yapılır. Bu hastanelerde kazazedenin durumuna yönelik tespitler yapılır ve ilgili raporlar SGK’nın ilgili birimlerine gönderilir. Ancak yapılan değerlendirme nihai karar değildir.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz

Gelen sonuç sizi tatmin etmediyse itiraz ederek ikinci bir hastaneyi tercih edebilirsiniz. Devlet hastanelerinden aldığınız raporları yeterli bulmuyorsanız dava sürecinde adli tıp incelemesi talep edebilirsiniz. Adli tıp tan gelecek raporlara da itiraz hakkınız vardır.

Geçici İş Göremezlik Nedir?

İş kazası sonrasında işçi aldığı yaralar sebebiyle bir süre işini yapamaz hale gelir. Tedavi sürecinde SGK işçiyi mağdur etmez ve maaşının belli bir oranını hesabına yatırır. Ancak tedavi tamamlandıktan sonra yani devlet hastanelerinden alınan iş görmezlik raporu süreçleri bittikten sonra işçinin geçici iş görmezlik tazminatı için dava açma hakkı vardır. Yine bilirkişi incelemesi ile kazazede bu süreçte uğradığı zararı tazmin edebilir.

Kalıcı İş Görmezlik Nedir?

Kazazede tedavi süreçlerini tamamladıktan sonra tam teşekküllü bir hastanede heyetten geçer. Kaza neticesinde alanın hasarlar incelenir ve kalıcı bir durumu olup olmadığı tespiti yapılır. Örneğin işçide yüzde 10 oranında bir maluliyet kaldıysa bununla ilgili işlemlere başlanır. Yüzde 10’luk meslekten kazanma gücü kaybı için işçi önce dava neticesinde toplu bir tazminat alır ve SGK tarafından maaşa bağlanır.

İş Kazalarında Zaman Aşım Süresi

İş kazalarında zaman aşım süresi BK:125.maddesine istinaden 10 yıldır. Kaza tarihinden itibaren 10 sene içerisinde dava açabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum söz konusudur. 5 yıl sonra sizin maluliyetinizle ilgili bir artış söz konusu olmuş ve bunu devlet hastanelerinde tespit ettirmişsinizdir. Zaman aşım süresi o tarihten itibaren işlemeye başlar. Yine 10 yıllık süre içerisinde dava açma yetkiniz vardır. İş kazası tazminat süresi yasalarla belirlenmiştir. Tazminat süreci başlatılması için yasalara dayanarak işlem yapılmalıdır. SGK süreci ile birlikte dava aşaması birlikte yürütülmelidir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davaları iş mahkemelerinde açılır. Süreci kısaca özetleyecek olursak. Öncelikle olayın bir iş kazası olduğu tespit edilmelidir. Bu inceleme ortalama 1 yıl sonunda tamamlanır. İş kazası sonucunda ölüm var ise süreç biraz daha farklı ilerleyecektir. Yaralanmalı iş kazalarında ise sürece SGK dâhil olur meslekten kazanma gücü kaybı hesabını sigortanın uzman heyeti yapar.

Ancak incelemeyi devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri yapar. Bu süreçte yine ortalama 1 yıl sürer ve dava aşamasına gelindiğinde asıl zaman alacak olan işlemler buradadır. Kaza neticesinde alınan bedeni hasara ilişkin raporlar, kusur bilirkişi raporu ve adli tıp kurumu tarafından yapılan incelemeler itiraza tabidir. Tabi bu durum süreci uzatacaktır. Yerel mahkeme de ortalama bütün süreç itirazlarla birlikte minimum 2 yıl maksimum ise 5 yıl arasında sonuçlanır. Sonrasında ise istinaf ve Yargıtay aşamaları vardır.

Devlet kurumlarında çalışanlar için iş kazası tazminatı

Devlet kurumlarında çalışanlar için iş kazası davalarında muhatabınız kamu kuruluşlarıdır. Bir örnek üzerinden hareket edelim polisin iş kazası tazminatı iç işleri bakanlığına açılır. Bu dava içerisinde polisin görev yaptığı birimlerde yer alır.

İş Kazası Tazminat Davası Yetkili (görevli) Mahkeme Hangisidir?

İş kazası tazminat davası üç ayrı yerde açılabilir.

1- iş yerinin kayıtlı bulunduğu adreste
2- İş kazasına maruz kalan işçinin ikamet ettiği adreste
3- iş kazasının meydana geldiği yerde
İş kazalarının görüldüğü yetkili mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemeleri daha çok il merkezlerinde bulunur.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası sonucu zarar gören kişi dava açabilir. Yine kaza sebebiyle zarar gören işçinin yakınları da dava açabilirler kazanın ölümlü olmasına bakılmaksızın hem de. SSK gibi 3. Taraflarda bu davalarda taraf olabilmektedir.
Cismani zarar sebebiyle yani yaralanmalı iş kazalarında zarar gören tazminat davası açabilir. Açılan manevi tazminat davası sonuçlanmadan kazazede vefat ederse davayı mirasçıları devam ettirebilir.

İş Kazası Tazminat Davası Arabuluculuk

Türk mahkemelerinde açılacak bütün davalar (bazı durumlar istisna) için arabuluculuk şartı getirilmiştir. Arabuluculuk sistemi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. İş Mahkemeleri Kanunu 3/1 e göre açılacak davalarda arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. İşçi hakları ve işçi alacakları konusunda arabuluculuk şartı vardır ancak bazı durumlar istisna tutulmuştur.

Meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri
İş kazası sebebiyle açılacak maddi ve manevi tazminat davaları
Fakat taraflar isterse bu davalarda ihtiyari olarak arabuluculuğa başvurulabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları

İş kazaları yargılamaları sonucunda alınan Yargıtay kararları diğer iş kazası davaları için yol gösterici nitelikte olmaktadır. İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları
İş kazasında rekor tazminat İş kazalarında alınan rekor tazminatlar çok defa haberlere konu olmuştur.

İş kazasında rekor tazminat İstanbul ve Kocaeli ilindedir. İlgili kararların bir tanesinden kısaca bahsedelim Şaban Öztürk isimli işçi 2014 yılında 1 milyon 600 bin lira alarak rekor bir tazminata imza atmıştır. Kocaeli iş mahkemesinde görülen dava 2006 yılında başlamış, 2014 yılında sonuçlanmıştır. Tam 8 yıl sonra yargıtayın onayladığı dava da Öztürk için 725 bin maddi tazminat 100 bin lira da manevi tazminat verilmesine hükmedildi. Faizleriyle birlikte toplam rakam 1 milyon 600 bin lira oldu.

iş kazası tazminat kazananlar iş kazası geçiren işçiler için moral ve motivasyon kaynağıdır. Uzun ve zorlu bir süreç sonunda işçiler haklarını alacaklarından emin olurlar. İş kazası tazminat emsal kararlar yeni açılacak iş kazalarında yol gösterici niteliğindedir. İşte bu rekor tazminatta iş kazası tazminat davalarında alınan önemli kararlardan bir tanesidir.

#işkazasıtazminatı #işkazasıtazminat #işkazası #işkazasınedir