Kıdem Tazminatı Nedir

 • Home
 • Kıdem Tazminatı Nedir

KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?

Bir işçinin çalıştığı iş yerinde geçirdiği sürenin tamamına ilişkin alacağı tazminat tutarına kıdem tazminatı denir. Ancak çalışanın iş yerinden kendi isteğiyle ayrılmamış olması gerekmektedir. İşçi kendi isteğiyle ayrılırsa iş yerinden tazminat alamıyor maalesef. Çalışan iş kanuna aykırı hareket ettiği gerekçesiyle işten çıkartılırsa da tazminat alamaz.

Çalışmakta olduğunuz iş yerinde Kıdem Tazminatı alabilmeniz için 1 yılı doldurmuş olmanız gerekiyor. Kanunda belirtilen maddeler eksiksiz yerine getirilmelidir. İşçi, iş yerine adımını attığı günden itibaren 365 gün boyunca kesintisiz çalışması gerekmektedir. İş sözleşmesi bozulmadan devam eden işçi ve işveren ilişkisi sonucunda, bir yıla karşılık işçi 1 aylık brüt maaşına karşılık gelen Kıdem Tazminatını hak etmiş olur.

Kıdem Tazminatı Nedir, Ve Dava Kimler Tarafından Açılır?

Kıdem tazminatı nedir, iş hukuku üzerinden cevaplamak gerekiyor. Kanun maddeleri ve hukuki terimler arasında boğulmak istemiyorsanız.  Düzenlemiş olduğumuz makaleyi dikkatle okumalısınız. Yazımızı bitirdiğinizde kıdem tazminatıyla ilgili kafanızdaki birçok soru işaretleri cevap bulmuş olacaktır. 

Kıdem Tazminatı Nedir
İşçinin veya Çalışanın Hakları Patron Tarafından Verilmiyorsa, Bu Davalara İş Mahkemeleri Bakar.

Kıdem Tazminatı süresi nasıl hesaplanır?

İşine devam eden ya da işine son verilmiş olan çalışanın kıdemi, iş sözleşmesinin halen devam etmekte olmasına veya fasılalarla yeniden düzenlenmiş olmasına dikkat edilmeksizin mevcut işverenin farklı iş yerlerinde çalıştıkları süreler merkeze alınarak hesaplanmaktadır. İşçinin ilk girdiği günden itibaren ara ara çıkışları yapılmış olsa bile arada ki çıkışı yapılan dönem hesaba katılmaksızın çalışmış olduğu gün sayısı toplanarak Kıdem tazminat süresi hesaplanır

Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Çalıştığı kuruma sözleşme maddelerini ihlal etmeden hizmet veren ve bu süre zarfında işinden kendi kusuru ile uzaklaştırılmayan işçi kıdem tazminatına hak kazanmış olur. hangi şartlarda iş yerinden kıdem tazminatını alarak çıkabilir? Kimler bu tazminata eksiksiz olarak hak kazanır, ve kimler bu tazminatı alamaz?

4857 sayılı İş Kanunu’na dahil olan işçilerin sözleşmelerinde bulunmakta olan;

 • İşveren olarak belirtilmekte olan Kanunun 25’inci maddesinin II numaralı bendinde işaret edilmekte olan nedenler dışında,
 • İşçi tarafından konu değerlendirildiğinde gene aynı kanunun 24 ncü maddesi uyarınca,
 • Mevcut bulunmakta olan mecburi askerlik hizmeti dolayısıyla,
 • Çalışanların tabi oldukları kanunla kurulmuş bulunan kurum veya sandıklardan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı veya toptan ikramiye almak amacıyla;
 • 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi içerisinde bulunmakta olan birinci fıkranın (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde işaret edilmiş bulunan yaş aralıkları dışında kalan diğer nedenleri veya bahsi geçmekte olan Kanunun geçici 81 inci maddesinde bulunmakta olan yaşlılık maaşı verilmesi için öngörülen sigortalılık zamanını ve prim ödeme günlerini bitirerek kendi arzuları ile işten istifaları sebebiyle, kadının evlendiği zamandan  başlayarak bir sene içerisinde kendi isteği ile sona erdirmesi veya bahsi geçen işçinin vefatı nedeniyle son bulması durumlarında, işçinin işe başlamış bulunduğu zaman itibariyle iş akdinin sürmesi durumunda her geçen tam sene baz alınarak işverence işçiye 30 günlük ücreti karşılığında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir seneden fazla olan süreler için de aynı hesaplama usulü üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Konuya bir örnek verilmesi gerekirse; 01.01.2010 tarihinde evlenmiş bulunan kadın işçi en son 31.12.2010 tarihi olacak şekilde evlenme sebebiyle işten istifa için iş yerine başvuru yapması gerekmektedir.

Diğer bir örnek ile konuyu tam olarak açmak gerekirse; çalışmakta olan işçinin emekli olabilmesi için sigortalılık süresi ile birlikte prim ödeme günlerini bitmiş ise gerekli prosedürleri yerine getirerek iş yerinden kıdem tazminatını alabilir. Burada yapılması gereken ilgili resmi evraklar hazırlanarak SGK’ya başvuru yapılır. Bu şekilde hareket eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmış olur.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Anlaşmazlıklar

Kıdem tazminatı ile ilgili belli başlı bazı anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların en bilinenlerini sıralamak gerekirse;

 • İşyerinin başka bir kişiye devri durumunda Kıdem Tazminatı yükümlülüğünün kimde olacağı,
 • İşyerinin yapılan resmi bir anlaşma ile el değiştirmesi durumunda haklı gerekçeler ile fesih hakkı olup olmayacağı,
 • Aynı İşyerinde emekliliğinin oluşması ile birlikte çalışmaya devam etmekte bulunan çalışan emekli işçinin Kıdem Tazminatı,
 • Daha önceden aynı iş yerinden ayrılmış bulunan ve daha önceden kıdem tazminatı almamış işçinin tazminat hakkı,
 • Daha önceden aynı iş yerinden ayrılmış bulunan ve daha önceden kıdem tazminatı almış işçinin tazminat hakkı,
 • Aynı işveren ile birlikte farklı işler yapmakta bulunan işçinin kıdem tazminatı hakkı gibi konulardan dolayı çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Konu ile ilgili yetkili mahkemeler karar vermektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle iş yerinde 1 yılını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bir örnek üzerinden açıklayacak olursak bir iş yerinde 3 yıldır çalışıyorsunuzdur. Aylık brüt maaşınız 2 bin lira olduğunu varsayalım. İşvereniniz size 6 bin lira kıdem tazminatı ödemek zorundadır. 3 yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya katılır. Mesela 3 yıl değil de 3 yıl 6 ay çalışmışlığınız var. O zaman alacağınız tazminat 7 bin lira olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatlarında tavan fiyat uygulaması vardır. Kıdem Tazminatı 2019’un temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın ocak-haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 6 bin 730 liraya çıktı. Kıdem Tazminatı 2018 Tavan rakamı ise 5.001 liradır.

#kidemtazminatı #kidemtazminatınedir #kidemtazminatınasılyapılır #kidemhesaplama