Trafik Kazası Tazminatı

  • Home
  • Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Dünyada ve ülkemizde, engellenmesi en zor ve en büyük sorunlardan biri de trafik kazalarıdır. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde, trafik kazalarından kaynaklı yaşanan can kayıplarının sayısı, terör olaylarından kaynaklı can kayıplarının çok üstündedir. Maalesef sorun git gide büyümekte ve alınan onca önlem sorunu azaltmaya yetmemektedir. Ülkemizde son 10 yılda yaşanan trafik kazaları 90 binden fazla olmakla birlikte %279 oranında artış göstermiştir.

Trafik Kazaları ve Trafik Kazası Tazminatıyla İlgili Genel Bilgilendirme

Trafik kazaları en çok aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsizlik ve kurallara uymama gibi vb. sebeplerden kaynaklı meydana gelmektedir. Mağdurlar açısından, hukuksal olarak, trafik kazası tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Birçok mağdur aile veya kişi, yaşadığı yoğun manevi sıkıntılardan kaynaklı haklarını geciktirmekte hatta unutmakta ve bu da yasaların caydırıcı özelliğinin kullanılabilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü zaman geçtikten sonra haklılık payını düzeltmek, delilleri toplamak oldukça zorlaşmaktadır. Bazı bilgi ve belgeleri toparlayıp dosyanın içerisine koymakta imkânsız olabiliyor. Hak ettiğiniz Trafik Kazası Tazminatı için kaza sonrasında hemen harekete geçmek gereklidir. 

2020 yılı ocak ayında meydana gelen trafik kazalarının verilerini sizlerle paylaşacağım. Rakamları görünce durumun ne kadar ciddi olduğunun bir kez daha farkına varmış olacağız. Ülkemizde trafik kazası denilen bir gerçek var. Ne terör olayları ne afetler ne de salgın hastalıklar bu kadar kayıp vermemize sebep olmuyor… Şunu da belirtmek isterim ki bu verilere tarafların kendi aralarında tuttuğu maddi hasarlı kazalar eklenmemiştir. Ve rakamlarda sadece olay yerinde ölen kazazedeler vardır. Hastanede ya da yolda ambulans ile giderken veya evine taburcu edildikten sonra vefat eden kişilerin istatistikleri yoktur.

2020 OCAK AYI TRAFİK KAZA İSTATİSTİKLERİ

Trafik Kazası Tazminatı
Trafik Kazası Tazminatı

Kaynak: http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Ocak20.pdf

Trafik Kazası Tazminat Davası Çeşitleri Nelerdir?

Trafik kazası tazminat davaları, trafik kazası maddi tazminat davası ve trafik kazası manevi tazminat davası olmak üzere iki biçimde açıklabilinir. Bu noktada mağdur olan kişi veya kişilerin hayatta olup olmadığına göre iki farklı yasal prosedür devreye girmektedir. Trafik kazası yaşayan mağdur kişi sağ ve yaralanmış ise Borçlar Kanunu madde 41, 45 ve 47 çerçevesinde direkt olarak dava açma hakkına sahiptir. Ancak trafik kazası içerisinde ölüm söz konusuysa ölen kişi veya kişilerin; ailesi, akrabaları, evli veya nişanlı olduğu kişi veya yükümlülüğü altındaki kişiler, hukuka başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

Şayet mağdur kişi veya kişiler ölmeden önce herhangi bir tazminat davası açmışlar ise yine bu kişiler, davayı sürdürme hakkına sahiptirler. Belirtmek gerekir ki trafik kazalarında yaralananların sayısı da oldukça fazladır. Trafik Sigortası Yaralanma Tazminatı olarak geçen tazminat kalemi maddi tazminat türlerindendir adında anlaşılacağı üzeri sigorta şirketine karşı açılır. Ancak dava açmadan önce kanunun istediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartı vardır.

Sigorta şirketine bedeni hasar ihbarının yapılması gerekmektedir. Vatandaşlar arasında Trafik Kazası Kırık Tazminat olarak da nitelendiren Trafik kazası tazminatı türünde sigorta şirketinin isteklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki aşamaya geçmek mümkün değildir. Dava açsanız da mahkeme tarafından yükümlülükleriniz yerine getirilmediği gerekçesi ile davanız ret edilecektir. Boşuna masraf etmiş ve zaman kaybetmiş olacaksınız. Ya da bir başka seçenek olan Sigorta Tahkim Komisyonuna gitseniz bile davanız ret olacaktır. Çünkü sigortanın isteğini yerine getirmemişsinizdir. İşin ayrıntılarını bilerek hareket etmek size hem zaman kazandırmış hem de hakkınız hukukunuz ney ise kuruşu kuruşuna almanıza vesile olacaktır.

Trafik Kazasında Dava Kime Açılır?

Trafik kazasında ölüm ve yaralanma durumu söz konusu ise kaza meydana geldiği anda olay yerine kolluk kuvvetleri gelir. Delil toplar ve dava aşamasına gelmeden önce bütün birleşenleri bir araya getirerek dosyayı ilgili savcılığa teslim eder. Ceza davası aşaması bu şekilde devam eder.

Ancak trafik kazası tazminatı davası kısmı zarara uğrayan kişinin gayretleri ile devam eder. Siz dava açıp hakkınızı aramadığınız takdirde hiçbir şey de elde edemezsiniz. Maddi kayıplar ile ilgili öncelikli muhatabınız sigorta şirketi olacaktır. Sigorta şirketinin teminat limitini aşan durumlarda ise kazanın sorumluları devreye girecektir. Örnek üzerinden açıklayalım; 2020 yılının trafik kazası tazminatı limiti 410 bin lira. Sizin maddi tazminat hesabınız yapıldı ve aktüer hesaplama sonucunda trafik kazası tazminat hesaplamanız 450 bin lira çıktı. 410 liraya kadar olan kısmı trafik sigortası tarafından karşılanacaktır. Arta kalan 40 lira için ise muhatabınız önce araç işleteni olacaktır. Daha sonraki muhatabınız ise araç sürücüsü olacaktır. Birde olayın manevi tazminat boyutu vardır. Burada muhatabınız kazaya sebep olan kişilerdir.

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar Mı?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre yaptırılması zorunludur. Bu kapsamda yapılan sigorta sadece maddi zararlardan sorumludur. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı? Sorusunun cevabı, hayırdır. Trafik Sigortası sadece maddi hasarları karşılar, manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Manevi Tazminat Davası Trafik Kazası Tazminatı kalemlerinden bir tanesidir. Kazaya karışan kişi ya da yakınları da bu davayı açabilirler. Kaza mağdurlarının kafasındaki en önemli soru ise şudur Trafik kazasında dava kime açılır? Manevi Tazminat Davası:

      1/Araç sürücüsüne
2/Araç sahibine
3Aracın işletenine

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazası Tazminatı kazalar sebebiyle meydana gelen zararların karşılamak için açılan dava çeşidine denilmektedir. Dava açma hakkı olan vatandaşların bu konuda profesyonel bir hukuk desteği almaları, özellikle trafik kazası tazminat davaları söz konusu olduğunda oldukça gerekli gözükmektedir. Bunun sebebi, tazminat davalarının, genel olarak mağdur olan kişiler açısından bir belirsizlik hali olmadan ve net bir şekilde yürütülmesi gerekiyor.

Kaza tazminatını hesap edebilmek için kriterlerin belirlenmesi ve bu konuda bir ihtilaf olmaması çok önemlidir. Aksi takdirde mahkeme ne şekilde hükmedecektir? Diyelim ki yerel mahkeme bir karar verdi. Bu karar ileri derece mahkemeler tarafından bozulmaya mahkûmdur. Bu da trafik kazasına maruz kalan kişiyi ya da dolaylı etkilenen kişileri bir kez daha mağdur edecektir. Örneğin profesyonel yardım ile davanın kısmi tazminat davası mı olacağı, davaya konu olan araçtan yükümlü sigorta şirketi varsa davaya dahil edilip edilmeyeceği, maddi veya manevi zararın ayrı ayrı hangi belgelerle belgeleneceği ve hangi sözlü anlatımlarla ifade edileceği gibi konularda alınan kararların hukuka uygun olması, davanın sonucu açısından hayati önem taşımaktadır.

Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreci Ne Kadar?

En önemli noktalardan biri ise kazalar sonucu yaşanan acılar ve üzüntülerden kaynaklı dava açılma süresinin maalesef zaman aşımına uğramasıdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki trafik kazası  tazminatı mağdur olan kişi veya yakınlarının, olayı öğrendikleri andan itibaren 1 yıl içerisinde dava açmaları gerekmektedir. 1 yılı geçen bir süre sonucu dava açılmadıysa, dava zamanaşımına uğramaktadır.

Eğer olay öğrenilmemiş ise bu süre 10 yıla uzamakta ancak 10 yıl sonra bu süre de zaman aşımına uğramaktadır. İdari açıdan durum böyle iken Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı süresi yaralanmalı trafik kazalarında 8 yıldır ölümlü trafik kazası tazminatı 15 yıldır. Bir kazanın içerisinde hem ölüm hem de yaralanma var ise her iki tazminat için de zaman aşım süresi 15 yıla çıkmaktadır.

Trafik kazalarında olayı sigortaya bildirim süresi de aynı kapsamdadır. Trafik kazasında sigortaya başvuru süresi yaralanmalı dosyalar için 8 yıl ölümlü trafik kazaları için ise 15 yıldır. Sigorta şirketine başvuru zaman aşımı olarak da adlandırılan bu süreci titizlikle takip etmekte kesinlikle fayda var.

Trafik kazası tazminat davaları, trafik kazasından doğan mağduriyetin niteliğine göre içerik olarak değişmektedir. Örneğin mağdurun yaşamını yitirmesi durumunda, mirasçılarının ölümden kaynaklı “destekten yoksun kalma” sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açma hakları saklıdır. Şayet mağdur kişi yaralanmış veya sakatlanmış ise tedavi masraflarının karşılanması, işten geri kalma dolayısıyla doğan zararın talebi veya sakatlık sonucu doğan zararın talebi gibi maddi tazminat talebi ile birlikte ayrıca manevi tazminat talebi ile de dava açma hakkına sahiptir.

Şüphesiz hiç bir zaman yaşanması istenilmemekle birlikte, her şeye rağmen mağduriyetten kaynaklı doğan hukuksal hakların kesinlikle kullanılması gerektiği, hukukçular tarafından özellikle belirtilmektedir. Yine belirtmek gerekir ki bu tip davaların ayrıntılı ve çok özel yapılarından kaynaklı kesinlikle profesyonel hukuk yardımı alınarak açılması gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır, Hangi Mahkemeler Görevlidir?

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU – Görevli ve Yetkili Mahkeme : Madde 110 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/14) (KOD 1) Trafik kazasına karışan araç her hangi bir kamu kuruluşuna ait ise bir farklı söyleyiş ile işleteni ve sahibi devlet ise bu kazalarla ilgili davalar adli yargıda görülür. Zarar gören kişi kamu görevlisi dahi olsa yine aynı madde uygulanır. Tren kazalarında da durum çok farklı değildir. Aynı kanun maddesi devreye girer ve bu kazalarla ilgili bütün sorunlar adli yargı üzerinden çözüme kavuşturulur. Vatandaşların karıştığı trafik kazalarında ise ceza davaları kazanın meydana geldiği yerde açılır. Tazminat davaları ise kazaya karışan mağdurun adresinde ya da ilgili sigorta şirketinin bulunduğu illerde açılabilir.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Borçlar Kanunu Maddeleri

1. Mesuliyet şeraiti : Madde 41 – Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur. Ahlaka mugayir bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur.

2. Tazminat miktarının tayini : Madde 43 – Hakim, hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın suretini ve şümulünün derecesini tayin eyler. Zarar ve ziyan irad şeklinde tayin olunduğu takdirde borçludan icabeden teminat alınır.

3. Manevi tazminat : Madde 47 – Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir.

4. Ceza hukuku ile medeni hukuk arasında münasebet : Madde 53 – Hakim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair ahkamiyle bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususunda dahi hukuk hakimini takyit etmez.

Trafik Kazası Tazminat Davası Ne kadar Sürer?

Bu sorunun cevabı birazda izleyeceğiniz yol ile doğru orantılıdır. Kaza sonrasında ciddi mağduriyetler yaşandığı için vatandaşlar bir an önce alacağı tazminatını hesabında görmek ister. Ancak hızlı çözülen dosyalar size hakkınızı tam olarak vermeye bilir. Trafik kazası tazminatı alırken izlenebilecek yolları hangisinin tahmini olarak ne kadar süreceğini sizlerle örnekler üzerinden paylaşacağım. 

Önce gerekli evrakları toplayarak sigorta şirketine başvuru yaparsınız bu yasal bir zorunluluktur. Daha sonra 15 günlük yasal süre içerisinde size geri dönüş yapılmaz ise tazminat davası açabilirsiniz. En sağlıklı olan yol budur aslında mahkeme yoluyla ilerleyerek hakkınız ne ise onu kuruşu kuruşuna alabilirsiniz. Ancak bu süreç biraz uzun sürebilir.

Küçük bir hesaplama yapalım isterseniz. Yerel mahkemede görülen davanızda iki önemli aşama olacaktır. Bunların en önemlisi sizin bedeni hasarını tespit etmektir. Bu konuda Adli Tıp Kurumu yetkilidir. Ve bu süreç minimum 1 yılınızı alır. Tabi itiraz gelirse defalarca adli tıp kurumuna gitmek zorunda da kalabilirsiniz. İkinci önemli aşama ise aktüer hesaplama kısmıdır. Ortalama bir davanın süresi 3 yıl olduğunu varsayalım. İstinaf ve Yargıtay süreciyle birlikte bu süre minimum 5 yıl olacaktır.

İkinci yol ise gerekli evrakları topladıktan sonra sigorta şirketinden bir ödeme almak için pazarlığa oturma aşamasıdır. Bu süre sigorta şirketinden sigorta şirketine fark edebiliyor. Ama en az 3 ayınızı alabilir bu sürenin en fazla ne kadar süreceğiyle ilgili bir öngörüde bulunmak imkansız bazen yıllarınızı alsa da kuruş ödeme alamayabilirsiniz. Kısmı bir ödeme aldıktan sonra geri kalan kısmını Sigorta Tahkim Komisyonu’nda devam edebilirsiniz. Buradaki süreç ise en az 8 ay sürecektir.
Sigorta şirketine başvuru yapıldıktan sonra 15 günlük yasal sürenin ardından direk Tahkim komisyonuna başvuru yapılabilir.
Sigortadan kısmı ödemenizi aldınız, tahkime gittiniz ve orada da bir ödeme aldınız ama yaptığınız aktüer hesaplamada yine alacağınız tazminat eksik diye düşünüyorsanız bu defa yine mahkeme yolunu tercih edebilirsiniz.

Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik kazası mağdurlarının en çok merak ettiği soruların başında gelir bu sorumuz. İnanın bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil ama profesyonel bir cevap vermek gerekirse evrakları tamamladığınız günden itibaren 15 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırmaları gerekiyor. Ama uygulamada bu hiçbir zaman böyle olmuyor. Sigorta şirketine baskı kurar, avukatınız sigortanın kapısında yatar kalkarsa belki olabilir ama böyle bir durumda da hak kaybını kabul ederseniz bu kadar kısa bir süre içerisinde tazminatınızı alabilirsiniz.

Trafik Sigortası Tazminat Öder Mi?

Trafik Kazası Tazminatı ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Trafik Sigortası Tazminat Öder Mi? Bu konuyla ilgili daha detaylı yazdığımız bir makalemiz var. Ona bu link üzerinden ulaşabilirsiniz ancak kısaca özetlemek gerekirse kazaya karışan araçlardan kusurlu olan tarafın Trafik sigortası var ise haklı olan tarafın maddi zararları sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Sigortasız araçlarda ise devreye Devletin Güven Hesabı girmektedir. Ancak şunu bilmenizde fayda var. Güvence hesabı sadece bedeni hasarı, ölüm durumunda ortaya çıkacak trafik kazası tazminatı kalemlerini karşılamaktadır.

Sizin Sorduklarınız
  • Trafik kazasında çocuğumu kaybettim. Destekten yoksun maddi tazminatını sigorta şirketinden talep edebilir miyim?

Evet, söz konusu durumda destekten yoksunluk maddi tazminatı talebi mümkündür.

  • Eşim trafik kazasında vefat etti. Sigorta şirketinden destekten yoksunluk maddi tazminatı almak istiyorum ancak aramızda resmi nikah yok. Bu durumda tazminat alabilir miyim?

Eğer kaza sonucu vefat eden bireyin nikahsız eşi olduğunuzu ispat edebilirseniz alabilirsiniz.

  • Trafik kazası sonucu sigorta şirketlerinin sorumluluğu nedir?

Sigorta şirketleri, trafik kazası meydana geldiği zamanda yürürlükte olan tarifedeki miktara kadar sorumludur.

  • Babam trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza tek taraflı cereyan etti ve babam kusurlu sürücü konumundaydı. Bu durumda aracın trafik sigortasından tazminat talebi mümkün müdür?

Değişen Yargıtay kararları ile sigorta şirketler sorumlu tutulabilmekte ve dava sonucu tazminat ödemeleri yönünde hüküm verilmektedir. Önceleri bu tür durumlarda tazminat söz konusu değildi.

  • Çift taraflı gerçekleşen ve %100 kusurlu olan annem araç sürücüydü ve kaza sonucunda vefat etti. Bu durumda trafik sigortasından tazminat almak için ne yapabilirim?

Söz konusu olayda mirasçı, tazminat talebinde bulunabilir. Mahkeme kararı verildiği takdirde sigorta şirketleri ödeme yapmaktadır.

 

#trafikkazasıtazminatı #trafikkazası