Trafik Kazası Heyet Raporu

 • Home
 • Trafik Kazası Heyet Raporu

Trafik Kazası Heyet Raporu 

Heyet raporu; trafik kazası sonucunda meydana gelen maluliyet durumları için hastanenin belirli bölümlerindeki doktorların toplanarak ortak bir rapor oluşturmasına verilen isimdir.

Trafik kazası sonucunda meydana gelen bedensel veya psikolojik zararlar heyet raporu sayesinde resmileştirilir.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Trafik kazası sonrasında heyet raporu devlet hastanesi aracılığıyla tedavinin başladığının ancak herhangi bir sonuç alınamadığının belgelenmesi halinde zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigorta şirketi sayesinde karşılanan tazminat ödemesi, kaza sırasında eğer farklı bir araçla çarpışma meydana gelmişse, diğer araç sürücüsünün hali takip edilerek, kazaya sebep olan kişiden bu tutar tahsil edilir.

Trafik Kazasında Maluliyet Halleri

Trafik kazası kaynaklı oluşan hasarlar farklı şekillerde adlandırılırken, tazminat ödemesi yapılırken bu durumlarda ele alınır. Trafik kazasında oluşan maluliyet halleri şu şekilde ayrılır:

 • Kişinin maddi anlamda zarara uğraması
 • Sakatlık durumu
 • Vefat durumu
 • Bedeni anlamda zarar görme

Tüm bunların sonucunda tazminat ödemesi yapılmadan önce bazı evrakların tespiti gerekir. Gerekli görülen ilk evrak ise trafik kazası sonucu heyet raporu olmaktadır. Heyet raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanelerinden birine gitmek gerekir. Evrakta sahtecilik gibi olayları önlemek amacıyla heyet raporu incelemesi uzun bir süreci kapsayabilir.

Sağlık Kurulu için Gerekli Olan Evraklar

Trafik kazalarının sonrasında maluliyet ödemesi yapılabilmesi için gerekli belgelerin oluşturulması gerekir. Aksi halde herhangi bir ödemenin yapılmayacağını belirtmek gerekir. Bu evraklar maddi hasar oluşumunda ise şu şekilde talep edilir:

 • Sigorta poliçesinin örneği
 • Kaza esnasında alınan tespit tutanağı
 • Tanık varsa onların ifadeleri
 • Hasara ilişkin kaza gününün fotoğrafları
 • Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Alkol veya madde alımına ilişkin gerekli görüldüğü halde rapor

Bu belgeler trafik kazasının sonucunda maddi kayıpların meydana gelmesi sonucunda talep edilir. Fakat maddi kayıplara ek olarak fiziksel kayıplarda ortaya çıkarsa bu durumda farklı türden evraklarda istenir. Bunlar arasında ise hasar gören kişinin hastane sürecini gösteren belge, ilaç reçeteleri, tedavi sonucu oluşan giderleri gösteren belge, kaza anına ilişkin rapor, kalıcı fiziksel hasar varsa heyet tarafından oluşturulacak olan durum raporu istenir.

Trafik Kazası Tazminatı Sonrası Heyet Raporu 

Sağlık giderleri teminatı üçüncü kişinin kaza nedeniyle tedavi masrafları gibi durumlar teminat altına alınmış olunur. Kaza nedeniyle yaralanma sonucunda tedaviye geçildiği andan itibaren sonuna kadar tüm tedavi giderleri bunun üzerinden karşılanabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı aynı zamanda ölüm tazminatı adını da alır. Ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalanların aldığı zararları karşılamakta olan bu teminat, sigorta poliçesinde yer alan esaslara göre değerlenir.

Trafik Kazalarında Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Kaza sonrasında heyet raporu almak için önce tedavi sürecinin tamamlanması gerekiyor. Değiştirilen yönetmelikler ile vatandaşın ve bu işe yıllarını vermiş uzmanlarında kafası karışmış durumda. Son yönetmelik ile trafik kazası sonrasında sigorta şirketinin sevk yazısı vermesi gerekiyordu. Verilen bu sevk ile vatandaş ilgili hastanelerin sağlık kurullarından heyet raporu alabiliyordu. Hatta sevksiz alınan raporları sigorta şirketleri de kabul etmiyordu. Hali hazırda uygulama devam ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla kafalar daha da karışmış durumda. Kurallar kanunlar ve yönetmelikler farklı söylüyor. Hali hazırda yapılan uygulamalar ise farklı oluyor.

Trafik Kazası Özürlü Raporu

Trafik kazası özürlü raporu alabilmeniz için önce bir trafik kazası geçirmeniz gerekiyor. İkinci gereklilik ise kaza sonucunda yaralanma meydana gelmiş olmalıdır. Özürlülüğün tam olarak karşılığı vücutta kalıcı olarak bir hasar kalması anlamına gelmektedir. Yaralanma sonucunda bir ömür boyu taşıyacağınız izler kalmış ve iyileşme sonucunda eski halinize dönememiş iseniz Trafik Kazası Özürlü Raporu kesinlikle almanız gerekiyor demektir.

İş Kazası Sonrası Heyet Raporu

İş kazalarında ki en önemli faktör sağlık kurulundan alınacak raporlardır. iş kazalarında heyet sürecini bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğü takip eder ve yönlendirir. Önce evraklar ile yapılan başvurunun ardından süreç değerlendirilir. Ve olayın bir iş olduğu kanaatine varılırsa çevrede bulunan uygun bir hastaneye kaza geçiren işçinin sevki sağlanır.

İş Kazası SGK ve Heyet Raporu Süreci

Yönlendirilen hastane de sağlık kurulu kaza geçiren hastanın değerlendirmesini yapar ancak sadece fikir sunar ve bulduğu, gördüğü sıkıntıları raporuna yazar heyet için bir puan veremezler. Bu yapılan değerlendirmeler SGK’nın uzman hekimleri tarafından değerlendirilir. Meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden bir değerlendirme yapılır. Ve ona göre heyet raporu verilir.

İş Kazası Heyetinde Nelere Dikkat Edilir?

iş kazası geçiren işçi sağlık kurulu sürecinde titizlikle hareket etmelidir. Önce hangi hastaneye gideceğini iyice araştırmalıdır. Bazı hastanelerin heyet süreci biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden iyice bir değerlendirme yaparak doğru hastane seçimi yapılmalıdır.

Daha sonra ise çıktığınız doktor heyetine derdinizi çok iyi anlatmalısınız.

Hastaneye giderken bütün evraklarınız eksiksiz olmalıdır.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

İş kazası sonucu yaralanan işçinin alacağı tazminat meslekte kazanma gücü oranı üzerinden belirleyecektir. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti bir başka söyleyişle çalışma gücü kaybı oranı tespiti yönetmelik üzerinden yapılır. Önce şunu anlamakta fayda var. Oran nasıl belirlenir?

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti nasıl yapılıyor ?

Kaza Geçiren işçi tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastaneye yönlendirilir.

Eğitim araştırma hastanesi

Devlet hastanesi

Üniversite hastanesi

Yaralanan işçi bu hastanelerden bir tanesinin sağlık kurulu heyetinden yönetmeliğe uygun bir şekilde geçirilir. İşlemleri tamamlanan kaza zedenin evrakları ilgili SGK müdürlüğüne yönlendirilir. Evraklar buradan bölgede bulunan, meslekte kazanma gücünü değerlendirecek olan uzman SGK kuruluna gönderilir. Ve yönetmeliğe uygun şekilde değerlendirilen meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti yapılır.

Yönetmelik belli dönemlerle revize edilmiştir. 2008 yılında ve 2013 yılında yeni yönetmelikler çıkmıştır. Ve değerlendirmeler bu yönetmelikler üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirmenin nasıl yapıldığını daha anlaşılır olması için  bir örnek üzerinden açıklayalım. Mesela siz bir cerrahsınız ve iş kazası sonucu parmağınızdan yaralandınız. İş kazası sonucunda parmağınız iş göremez konuma geldi. Burada meslekte kazanma gücü oranı yüzde yüze kadar çıkabilir.

Trafik Kazası Ve İş Kazası Sürecinde Adli Tıp Raporu

Trafik ve iş kazalarında Adli Tıp raporu daha çok mahkeme aşamasında tercih edilir. Ancak son zamanlarda devlet hastanelerinin sağlık kurullarında yaşanan yoğunluk ve istenilen sonuçların alınamaması vatandaşları adli tıp raporu almaya yönlendirmiştir.

Adlı Tıp Raporu ve Sağlık Kurulu Raporu Arasında Ne Fark Var?

Sağlık kurulu raporları devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri tarafından verilmektedir. Buralar oldukça yoğun bir taleple karşı karşıyadırlar. Çünkü T.C. sınırları dahilinde istenilen bütün raporları bu kurumlar karşılamaktadır. Ancak adli tıp kurumları üniversite bünyesinde bulunmaktadır. Ve özel talep ile ücret karşılığı hazırlanmaktadır. Bu alanda çalışan adli tıp uzmanlarının hazırladığı sağlık kurulu raporları gerçeği yani gerçek yaralanmayı daha nesnel bir tutumla ele alarak değerlendirmektedir.

Adli Tıp Raporu Nasıl Alınır?

Adli Tıp Raporu almak için üniversitelerin adlı tıp birimlerine başvuru yapıp randevu almak gerekiyor. Belli bir ücret karşılığı alınan bu raporlar için ödeyeceğiniz en az tutar 600 lira bu rakam 15 bin liraya kadar çıkmaktadır.

Adli Tıp Raporu Nereden Alınır?

Her üniversitede adli tıp birimi yoktur. Başvura yapacağınız üniversitenin önce tıp fakültesine sahip olması gerekmektedir. Tıp fakültelerinde bulunan adli tıp bölümleri bu raporu vermektedir ancak her üniversitenin adli tıp bölümü bu hizmeti vermemektedir.

Adli Tıp Raporu Ne Kadar Sürede Çıkar?

Trafik kazalarında sağlık kurulu raporu için iyileşme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Adli Tıp Raporunun ne kadar sürece çıkacağı daha çok nereden aldığınızla ilgilidir. Eğer ki mahkeme üzerinden bir süreç yürütüyorsanız Adlı Tıp Kurumu sizin raporunuzu hazırlayacaksa rapor size teslim edilmez. Direk mahkemeye gönderilir. Adli Tıp Raporu için talepte bulunulduktan sonra sizin heyetten geçmeniz ve raporun gelmesi yoğunluğa göre değişecektir ama minimum 6 ay maksimum da 1 yıl içerisinde bu süreç tamamlanır.

Adli Tıp Raporu Veren Üniversiteler

 • Hacettepe Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • 9 Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Katip Çelebi Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • 19 Mayıs Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi

Bunlar gibi onlarca üniversite hastanesi adli tıp raporu noktasında vatandaşın imdadına yetişmektedir. 

Trafik Kazası Ve İş Kazası Maluliyet Raporu

Trafik ve iş kazalarında maluliyet raporu eşittir heyet ya da sağlık kurulu raporu demektir. Kaza sonrasında uğradığınız zararı net olarak ortaya koymanız gerekmektedir. Bunun da tek bir yolu vardır. Maluliyet raporu alarak resmi bir şekilde gördüğünüz zararı tespit ettirmeniz gerekmektedir.

Trafik Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

Trafik kazalarında meydana gelen zararların tespiti özürlülük cetveli üzerinden yapılmaktadır. Yaralanan bölgenin vücut bütünlüğüne oranı hesaplanarak bir oran verilir. Vücutta birden fazla bölge de yaralanma meydana geldiyse hepsine ayrı ayrı oranlar verilir ve bu oranlar baltazar cetveli üzerinden bir birlerine oranlanırlar. Mesela omurilikten bir yaralanmanız var ve oradan yüzde 5 aldınız, yine kalçada aldığınız yaralanma üzerinden yüzde 10 bir puan aldınız bunların ikisini topladığınızda yüzde 15 yapar ama baltazar üzerinden yüzde 15 çıkmaya bilir. Oranların çakıştığı bölgelere göre hesaplama yapılır ve kesin sonuç ona göre yazılır.

Trafik Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

Trafik kazası sonrasında maluliyet raporu almak için gerekli prosedürler vardır. Ve kaza sonrası yapılacak işlemler için yönetmelik sürekli değişmektedir. Son olarak Mart 2020’de maluliyet raporu almak için şartlar değişmiştir. Son düzenlemeye göre kaza sonrasında rapor alabilmek için sigorta şirketine başvuru yaparak sevk almak gerekiyor. Sigorta şirketinin sevkinin ardından ilgili hastaneye randevu alınır. Ve hastaneye giderek sağlık kurulundan geçilir. Madde madde sıralayacak olursak

Sigorta şirketine başvuru

Sigorta şirketinden hastane sevki

İlgili Hastaneden randevu

Tedavi sürecindeki bütün evrak ve tettiklerin toplanması

Ve hastaneye giderek sağlık kurulu heyetinden geçmekle süreç tamamlanmış olacaktır.

Trafik Kazası Maluliyet Raporu Nereden Alınır?

Trafik kazalarında maluliyet raporu sadece devlete bağlı ve listede olan hastanelerden alınabilir. Özel kurumlardan alınan raporlar geçerli değildir ve hiç bir yerde kabul görmez. Maluliyet raporu yani sağlık kurulu raporu alabileceğiniz yerler;

Devlet Hastaneleri

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Üniversitelerin Adli Tıp Birimleri

Bu kurumlardan alınan maluliyet raporları sigorta şirketlerine sunulabilir.

Trafik Kazası Maluliyet Oranına İtiraz

Aldığınız maluliyet raporunun sizin hak ettiğiniz orandan düşün olduğunu düşünüyorsunuz. Ve ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Heyet raporunuza itiraz etmenizin bir çok farklı yolu vardır ve bu yolu belirleyecek olan hangi kurumdan maluliyet raporu aldığınızdır.

Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesinden rapor aldıysanız bağlı bulunduğunuz ilçe sağlık müdürlüğüne rapor itirazı yapacaksınız. Ancak ilk aldığınız rapor ve ikinci rapor oranları uyuşmazsa üçüncü bir hastaneye yani hakem hastaneye sevk edileceksiniz.

Heyet Raporunda Hakem Hastane Süreci

Üçüncü adresiniz hakem hastane olacaktır. Her ilde belli hastaneler hakem hastane olarak tayin edilirler. İstanbul Avrupa yakasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakem hastane olarak seçilmiştir. Burada da yine aynı sağlık kurulu heyet süreci izlenecektir. Dikkat etmeniz gereken husus ise elinizdeki sevk evraklarını ve hakem heyet olduklarını girdiğiniz kurula izah etmek olacaktır. Bu uyarınızın ardından süreç daha bir titizlikle irdelenecektir.

Trafik Kazası Maluliyet YÖNETMELİK

Trafik kazaları maluliyet raporları belli yönetmelikler üzerine hazırlanır. Her Sağlık Kurulu raporunun başında ya da adli tıp raporunun başında hangi yönetmeliğe göre hazırlandığı belirtilir. Son hazırlanan yönetmelik 20 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlandı ve o tarihten sonra gerçekleşen olaylara ilişkin yapılacak değerlendirmeler 20 Şubat tarihli yönetmeliğe göre değerlendirilmek zorundadır.

Trafik Kazası Sonucu İs Gücü Kaybı

Trafik kazalarında sağlık kurulu süreci vücudun genel bütünlüğünün bozulmasına ilişkin değerlendirilir. Ancak bazı durumlarda iş gücü kaybı değerlendirmesi de gerekli olabilir. Böyle durumlarda heyete girdiğiniz kuruma bu özel durumunuzu izah etmeniz gereklidir.

Maluliyet Oranı Yargıtay Kararı

Trafik kazalarında en çok tartışmanın olduğu konu maluliyet oranını ilişkin verilen kararlardır. Trafik Tazminat Davalarında da yine en çok süreyi maluliyet oranı tespiti için yapılan çalışmalar alır. Heyet raporlarıyla ilgili kararlar tam olarak yargıtay ve bunun gibi üst yargının konusuna girmemektedir. Yargıtay daha çok maluliyetin kesinleşmediği ya da üzerinde itilaf bulunan konularda devreye girmektedir.

Maluliyet Raporu Örneği

Maluliyet raporlarına ilişkin örnekler size karşılaştığınız yaralanmaya ilişkin mutlaka fikir verecektir. Maluliyet raporları kişiye özeldir. KVKK hükümleri gereği kişilerin sağlık kurulu raporlarını paylaşamıyoruz ama internette çok fazla paylaşılan rapor vardır. Bu örnekler üzerinden bakarak bir fikir edinebilirsiniz.

Vefat Durumunda Tazminat Hakkı

Trafik kazası sırasında oluşan vefat durumuna göre belge kişinin yakınlarından tarafından takip edilir. Kaza sonucunda taraflardan herhangi birinin ölmesi durumunda tazminat almak için bazı evrakların tamamlanması gerekir. Bu evrakların tamamlanmamış olması halinde tazminat hakkı doğmayacağından dolayı mutlaka eksiksiz olarak aşağıdaki evrakları hazır etmek gerekmektedir:

 • Trafik kazasının anının tespit edildiği tutanak
 • Devlet hastanesince verilen ölüm raporu
 • Nüfus müdürlüğünce oluşturulan aile kayıt belgesi
 • Kaza sonucunda vefat eden sürücünün gelir durumunu gösteren belge
 • Veraset durumu
 • SGK gelir belgesi
 • Trafik kazası için mahkeme tarafından istenen diğer belgeler

Bu belgelerin tamamlanması sonucunda suçlu olan tarafın tazminat ödemesi gerekir. Ödenecek tazminat ise yukarıda yer alan maddelere göre belirlenir. Trafik kazası sonrasında heyet raporu sürecinde olduğu gibi vefat halinde uzun bir zaman gerekmeden ilgili belgelerin tamamlanması halinde süreç kısa süre içinde sonuca bağlanacaktır.

Diğer Durumlar

Ölen kişinin yakınları tarafından kazanılmış olan bu tazminat hakkı hesaplanırken ölen kişi esas alınmakta olup, kriterleri ve tazminat tutarı da yakınları belirler. Kaza tazminatı almak için ilgili prosedürleri yerine getirmek ve planlanan süreler içinde başvurunun yapılması lazımdır. Doğru şekilde yapılmış olan başvuruların sonucunda başvurudan kısa süre içinde tazminat alınabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık halinde ise dava açma hakkı bulunur. Trafik kaza tespit tutanağında yazılı olan kusur oranlarını dikkate almak gerekir. Zira tazminat hesaplamaları bu kusurlara bağlı olarak yapılır. Tamamen kusurlu durumda olan bir kişinin tazminat hakkı ise bulunmayacaktır. Vefat eden kişinin ise yakınlarının trafik kazası tazminatı talebi için başvuruda bulunmaları istenen durumlar arasında bulunur.