Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

  • Home
  • Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Meydana gelen trafik kazalarında milyonlarca insan madde manevi büyük mağduriyetler yaşıyor. Ölümlü ve Yaralamalı trafik kazalarında tazminat alabilmek için yapılması gerekenler her biri için ayrı ayrı düzenlenmiştir. “Trafik Kazası Tazminatı” Hesaplama kriterleri her kazaya göre değişiklik gösterebiliyor. Trafik Kazası Geçirdim Ne Kadar Tazminat Alırım sorusunun cevabını bu yazımızı okuduktan sonra verebilirsiniz…

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplaması Kimler Tarafından Yapılıyor?

Kaza sonucunda, Maddi ve Manevi hasarlar sonucunda alınacak Trafik Kazası Tazminat Hesaplama iki şekilde yapılıyor. Birincisi Sigorta güvencesi var ise ilgili sigorta şirketi tarafından aktüer hesaplama adı altında yapılarak vatandaşa bir teklif sunuluyor. İkinci Trafik Kazası Tazminat Hesaplama ise mahkemeler nezdinde bilirkişiler eliyle yapılıyor. Her iki durum da vatandaşın haklarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Süreç sonunda ne kadar tazminat alacağını bilen kazazede daha bilinçli hareket ediyor. Ve alacağı nihai tazminatı bildiği için teklif edilen komik rakamlara mesafeli yaklaşabiliyor.

Trafik Kazalarında Aktüer Hesaplama Nedir ve Hangi Formül kullanılıyor?

Sigorta şirketlerinin bedeni hasar ve ölümlü dosyalarla ilgili yapacağı tazminat hesaplamaları aslında yasalarla belirlenmiştir. Hangi formülün kullanılacağı ve yaşam tablosu olarak hangi değerlerin hesaplamaya katılacağı aslında çok açıktır.

Yargıtay’ın hesaplamalarla ilgili aldığı kararlar vardır. Ve bunun dışındaki hesaplamaları kabul etmeyeceğini her seferinde göstermiştir. Durum böyle olmasına karşın hesaplama yapan firmalar yine kendi yöntemlerinden vazgeçmemektedirler. Her sigorta şirketinin benimsediği bir hesaplama yöntemi vardır. Kimi şirketler CSO 1980 yaşam tablosunu kullanırken bazıları ise TRH 2010 tablosunu esas almaktadır. 

Trafik sigortası Trafik Kazası Tazminat Hesaplama da TRH 2010’un kullanılmasını benimsemiştir. Dava yoluyla devam eden trafik kazalarında Yargıtay istisnasız bütün davalarda PMF 1931 yaşam tablosu olmayan bilirkişi raporlarını kabul etmemiş, dosyayı yerel mahkemeye iade etmiştir. Bu da şu anlama geliyor. Süreç uzayacak ve trafik kazası ile zaten yara alan vatandaş bir kez daha mağdur edilmiş olacaktır.

Yargıtay’ın kabul etmediği hiçbir yöntemin uygulanma şansı yoktur. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz mahkemeler ve Trafik Kazası Tazminat Hesaplama yapan uzmanlar Yüksek Yargının benimsediği yolu kullanmak zorundadırlar. Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Formülü sadece üst yargının belirleyeceği şekilde olmalıdır. Yargıtay’ın E.2011/11066 K.2012/10762 sayılı kararında, tazminat hesaplamalarının yargıda geçerli usullerle yapılacağı vurgulanmıştır. Yargıtay hesaplama yöntemi olarak “Progressif Rant” ı esas alınmaktadır. PMF 1931 yaşam tablosundaki verilerin kullanıldığı hesaplamada %10 arttırma %10 eksiltme yöntemi esas alınmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplamak İçin Örnekli Anlatım

Örnekler üzerinden açıklayarak anlatırsak daha net ve akılda kalıcı olacaktır. Yine bir trafik kazası üzerinden hareket edelim. Trafik kazası meydana geldiği andan itibaren zarar ve kayıplar başlar önce maddi kayıplar üzerinden gidelim. Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama yapılabilmesi için öncelikle birçok veriye ihtiyacımız vardır. Bunlardan bir tanesi de trafik kazası sonrası heyet raporu olmalıdır. Bedeni hasar tazminatı hesaplama yapılabilmesi için ilgili sağlık kuruluşlarından alınacak rapor tazminata direk etki edecektir.

Vefat Halinde Yapılacak Hesaplama

Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının talep edeceği tazminat türüdür. Tazminatı vefat eden kişinin eşi, anne, baba, çocuk ve kardeşleri alabilir. Vefat eden kişinin sağlığında destek alan kişiler akraba olmasalar dahi bunu ispat ederlerse Destekten Yoksun Kalma Tazminatından faydalanabilirler. Hayatını kaybeden kişi çocuk ise anne ve babası ileriki yaşlarda çocuğunun kendilerine destek olacağı düşüncesiyle tazminat alabilirler. Tazminat miktarını çocuğun yaşı, anne ve babanın yaşı ile birlikte gelirleri belirler.

Manevi Tazminat Hesaplama

Kazalarda maddi tazminat gösterilen ve ıspat edilen maddi hasarın giderilmesine yöneliktir. Bu konuda hakim taktir yetkisini kullanmadan ıspat edilen tutarın tazminine yönelik karar verir. Ancak Manevi Tazminat Davalarının sonuçlarını  biraz hakim, birazda karşı tarafın sosyo-ekonomik durumu belirler. Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu manevi tazminatlar için geçerli değildir.

Yaralanma ve Bedensel Hasar Durumunda Tazminat Hesaplama

Yaralamalı Trafik Kazalarında ise süreç biraz daha farklı işlemektedir. Yaralının sağlık harcamaları, tedavi süresi boyunca çalışamadığı günlerin gelir kaybını tazmin edebilir. Kazazede uzuv kaybına uğramışsa ya da kaza sebebiyle artık işini yapamaz hale geldiyse iş görmezlik tazminatı alabilir. Yaralı mağdurlar da tıpkı ölümlü kazalarda olduğu gibi manevi tazminat alma hakkına sahiptir.

Geçici İş Görmezlik Tazminatı

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama ile ilgili kalemlerden bir tanesi de kaza sonrasında işe gidemediğiniz günlerdir. Ancak bunun için tedavi görmüş olmanız ve raporlar almış olmanız gerekmektedir. Bazen geçici iş görmezlikten alınan tazminatlar maddi ve manevi tazminat kalemlerinden bile fazla tutabilmektedir. Bu durum aldığınız maaşla doğru orantılıdır.

Tedavi Giderleri

Kaza sonrasında tedaviniz için harcadığınız bütün paraları trafik sigortasından geri alabilirsiniz. Bunları faturalandırmanız önemlidir. Ama o zaman aklınıza gelmemiştir ve biliyorsunuzdur ne kadar harcama yaptığınızı madde madde açıklayarak o harcamalarınızı geri alabilirsiniz. Mesela tedavi için hastaneye gitmişsinizdir. Ve gidip gelirken taksi kullanmışsınızdır. Eviniz ve hastane arasındaki mesafe bellidir, bu uzaklık üzerinden ortalama bir tutar talep edilebilir.

Trafik Kazalarında Aracın Maddi Hasarı Nereden Karşılanır ve Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazalarında araçta meydana gelen maddi hasar, kusurlu olan karşı tarafın sigortasından alınır. Ancak aracın sigortası yok ise bu defa devreye araç sahibi, aracın işleteni ve aracı kullanan sürücü girer. Açılacak dava ile haklarınızı alabilirsiniz. Ne kadar zarar gördüğünüzü de bağımsız bir eksper tarafından hazırlanacak bilirkişi raporu ile kayıt altına alabilirsiniz.

Ancak sizin davayı ve resmi süreçleri takip edecek ve bekleyecek durumunuz yok. Çünkü o araca ihtiyacınız vardır ve kullanılması gerekiyordur. Böyle bir durumda ise aracınızı kendiniz yaptırarak dava yolunu tercih edebilirsiniz burada dikkat edilmesi gereken konu ise yaptığınız bütün işlemler resmi ve faturalı olmalıdır.

Araç Değer Kaybı

Aracınız karıştığı kaza sebebiyle kaza yapmayan araçlara oranlara daha ucuza satılacaktır. Sigorta poliçesi bu kaybınızı da karşılıyor. Alacağınız tazminat başlıklarından bir tanesi olan bu kayıp Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama yöntemlerinden bir tanesidir.

 Kazanç Kaybı

Ticari araçlar için geçerlidir. Kazanç kaybı ödemesini sigorta şirketi değil de kazaya sebebiyet verenler yapar. Örneğin bir taksiniz var ve kaza sebebiyle 3 gün işe çıkamadı bunun hesaplaması mahkeme tarafından yapılarak taksi sahibine ödenir.

Sigorta şirketi trafik kazalarında neleri karşılar?

Zorunlu trafik sigortası kazalarda meydana gelebilecek her türlü durum için ayrı ayrı maddeler halinde neler yapılabileceğini belirlemiştir. İmzalanan poliçelerde bu detaylarıyla yer alır. Her yıl sigorta poliçe miktarları değişmektedir. 2015 poliçe bedeli 290 bin lira olarak belirlenmiştir. Sigorta şirketi poliçede belirlenen rakam ile sorumludur. Manevi zararlarda herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur.

 Yıllara Göre Trafik Kazası Tazminat Limitleri

Öncelikle şunu söylemek lazım sigortadan alacağınız maddi tazminatın karşılığı limitleri hiçbir zaman aşmayacaktır. Sizin zararınız ne kadar büyük olursa olsun o yılın teminat limiti ne kadar ise en azla alacağınız tutar o limit ile sınırlı kalacaktır. Her yılın Trafik Kazası Tazminat limiti bir önceki yıla göre değişiklik gösteriyor. Enflasyon ve diğer veriler göz önünde bulundurularak tazminat limitleri bir önceki yıla göre artış gösteriyor. Son 10 yılın tazminat limitleri;

2020 – Henüz bununla ilgili verilmiş bir karar yok ancak bir önceki yıla göre artış göstereceği muhtemeldir.

Yıl           Miktar                  Yıl           Miktar

2019 – 390 bin TL             2014 – 268 Bin TL

2018 – 360 Bin TL             2013 – 250 Bin TL

2017 – 330 Bin TL             2012 – 225 Bin TL

2016 – 310 Bin TL             2011 – 200 Bin TL

2016 – 290 Bin TL             2010 – 175 Bin TL

Aktüer Hesaplamalara Hakim Bile Müdahale Edemez Maddesi!

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Türk Borçlar Kanunu 52. Maddesinde hakime tanınan geniş yetki, 55. Madde ile kısıtlanmıştır. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarla ilgili bilirkişilerin verdiği rapor sonucunda hakimlerin tazminatta indirime gidemeyeceği, hakkaniyet esas alınarak arttırma ya da azaltılama yapamayacağı ifade edilmiştir.

Verilerle Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazası tazminat hesaplama 2018 verilerine göre sitemizde en çok yaralanmalı trafik kazası hesaplaması yapılmıştır. Resmi rakamlara da bakıldığında görülecektir ki yaralanma sayısı diğerlerine göre çok daha fazladır. Ama son yıllarda yükselen bir arama trafiği var onu da trafik kazası tazminat hesaplama 2019 ve daha önceki yıllara göre bir değerlendirme yapılınca ortaya çıkıyor.

 

Vatandaşlar araçlarındaki maddi hasar ve bunun sonrasında alabileceği Değer Kaybı konusunda da oldukça meraklı. Kazazedeler Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Tablosu Excel üzerine yazılı programlara da oldukça ilgili. Yapılan aramaların bir bölümüde bu yöndedir. Sebebi ise elinin altından bulanacak bir hesaplama programı ile defalarca farklı değerler girerek öngörüde bulunmak istemesidir.

Kaza Sonrası Alınacak Tazminat

Yukarıda saydığımız başlıkların hepsi ayrı ayrı tazminat kalemleridir. Kaza Sonrası Tazminat Hesaplama yapabilmek için yukarıda verdiğimiz başlıkların tek tek incelenerek bir sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bunların hepsi uzmanlık gerektiren hesaplamalardırTrafik Kaza Tazminatı Ne Kadar sorusunun net bir cevabı yoktur. Sizin durumunuza ve yaşadığın olayın içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Bu alanda çalışan profesyonel firmalar ve hukuk büroları vardır. Yola çıkmadan önce yani tazminat davası açmadan önce geçirdiğiniz kazayla ilgili ne kadar tazminat alacağınızı hesaplattırmanızı şiddetle öneriyoruz. Kimi firmalar  Aktüer Hesaplama Programı kullanarak size yardımcı olur. Kimi firmalar ise basit yollarla ve gelişi güzel hazırlanan trafik kazası tazminat hesaplama tablosu excel üzerinden yazılan içerikleri kullanarak bir sonuca ulaşmaya çalışır.

#trafikkazasıtazminatıhesaplama #trafikkazasıtazminatıhesaplama2020