Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yaralanmalı trafik kazası en sık görülen kaza türlerindendir. Trafik kazası sonucunda vücudunda hasar oluşan vatandaşların Maddi Tazminat Başlığı altında Sigorta şirketinden tazminat almaları mümkündür. Ancak belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Trafik Kazası Sakatlık Tazminatı almanın birinci şartı kalıcı hasarınızın olmasıdır. Vücudunuzun her hangi bir yerinde kırık meydana geldiyse ya da kaza sebebiyle cerrahi bir operasyon geçirdiyseniz. Mutlaka bir tazminat hakkınız vardır. Trafik sigortası yaralanma tazminatı hesaplaması yapılabilmesi için kalıcı yaralarınızın dışında manevi olarak da etkilenmiş olmanız tazminat almanız için yeterli bir gerekçedir. Manevi hasarınızı ise psikiyatri ana bilim dalları belirleyecektir.

Yaralamalı trafik kazası maddi tazminat hesaplama

Öncelikle yaramalı kazada alınacak tazminat kalemlerini sıralayalım.

Tedavi GiderleriKazayı geçirdiğiniz andan itibaren sağlığınız için yaptığınız bütün harcamalar sigorta şirketinin teminatı altındandır. Hastaneye gidiş gelişlerinizde kullandığınız araca kadar… Ancak bu harcamalarınızı faturalandırmanız gerekmektedir. Eğer o dönemde canınızın derdinden fatura ve fiş ile harcamalarınızı kayıt altına almadıysanız, sözlü beyan ile harcamalarınızı iade alabilirsiniz.

Geçici İş Görmezlik Tazminatı

Kaza sebebiyle işe gidemediğiniz günlerin ödemesini sigorta şirketi size yapmak durumundadır. Bu durum kanunlarla ve Yargıtay’ın emsal kararları ile güvence altına alınmıştır. Ancak yattığınız süre boyunca iş görmezlik raporu almayı ihmal etmeyiniz.

Kalıcı iş görmezlik

Kaza sonrasında tedavi süreciniz tamamlandı. Ve yasal süre olan 6 ay ila 1 yıllık zamanı da doldurdunuz tam teşekküllü devlet hastanesinin Sağlık Kurullarından alacağınız rapor ile maluliyetinizi tespit edersiniz. Ve bunun karşılığında ilgili sigorta şirketi yaşadığınız sıkıntı nispetinde ödeme yapar.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Formülü

Bütün süreç tamamlandıktan sonra sigorta şirketine başvuru yapılır. Orada bulunan uzmanlar Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Aktüerya Hesaplamasını yaparak size bir rakam teklif ederler. Sigorta şirketinin size teklif ettiği rakam emin olun alacağınız tazminatın yanından bile geçmeyecektir. Yaralı kişinin tazminat hesaplamasının belli maddeleri vardır.

  1. Yaralanan kişinin kazadaki kusur oranı
  2. Yaralanan kişinin yaşı
  3. Yaralanan kişinin maaşı
  4. Yaralanan kişinin Sağlık Kurulundan aldığı raporun oranı
  5. Kazanın meydana geldiği tarih
  6. Tazminatın belirlenmesinde bu dört faktör oldukça etkilidir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Örneği

Bir örnek üzerinden tazminat hesabını birlikte yapalım. A şahsı 2019 yılının 7. Ayında yaralamalı trafik kazasına karışır. Kaza da yüzde yüz haklıdır. Aldığı maaş 2 bin liradır. A şahsı 20 yaşındadır. Ve kaza sonrası girdiği sağlık kurulundan yüzde 10’luk bir rapor almıştır. Ancak bu rapora 2 yıl da süre koyulmuştur. Vatandaşın maaşı 2 bin lira olduğuna göre bunun yüzde onu 200 lira yapmaktadır. Rapora ise 2 yıllık süre verilmiştir. 2 yıl içerisinde 24 ay vardır. 24 çarpı 200 bize A şahsının alacağı tazminat miktarını verecektir. Diyelim ki rapora süre koyulmadı bu defa Yargıtay’ın uygun gördüğü yaşam tablosuna bakarak bir hesaplama yapacağız. PMF yaşam tablosuna göre Türkiye’de ön görülen süre ortalama 72 dir. Vatandaşın yaşı 20 olduğuna göre geriye 52 yıllık bir yaşama süresi kalmaktadır. 52 çarpı 12 bize 624 sonucunu verecektir. Yüzde onluk rapor ile maaşının yüzde onu ise 200 yapmaktaydı. 624 çarpı 200 eşittir 124 bin 800 lira. A şahsı bir tazminat kaza sonucunda aldığı yaralanmanın maddi olarak bedeli Yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama tablosuna göre

124 bin 800 liradır.

Yaralamalı trafik kazası manevi tazminat hesaplama

Manevi tazminat davasında da yine maddi tazminatta olduğu gibi en belirleyici etken heyet raporu olacaktır. Mahkeme heyeti manevi tazminat için başvuru yaptığınızda ilk iş olarak davacı ve davalının maddi durumları hakkında araştırma yapar. Şahısların bağlı bulunduğu karakollara celp göndererek adreslerine bir polis gitmesini ister. Polis o bölgede önce bir araştırma yapar ve sonrasında davalı taraf ile görüşür. Kolluk kuvveti edindiği bilgiler çerçevesinde mahkemeye bir rapor sunar. Bu da şu anlama geliyor. Manevi tazminat ödeyecek kişinin maddi durumu ödeyeceği tazminatı belirleyecektir. Yine aynı şekilde Müşteki konumundaki kişi yani dava açan kişinin de maddi durumu oldukça önemlidir. Örneğin bu kişi bir iş adamı ve aylık geliri 100 lira. Dava açan tarafın alacağı manevi tazminat geliri yüksek olduğu için çok uçuk rakamlara kadar da çıkabilir. Şöyle özetleyebiliriz, tazminatı ödeyecek kişi bu dava sonunda ödeyeceği tazminat onun maddi durumunu etkilememeli, dava açan tarafı ise bu tazminat zenginleştirmemelidir. Nihai olarak buna mahkeme heyeti karar verecektir.