Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

  • Home
  • Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kaza tazminatı ile Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı arasındaki en büyük fark tazminatı talep eden kişi yönünden ortaya çıkmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınları düştükleri mağduriyetten dolayı zararlarını talep ederken yaralamalı trafik kazalarında bizzat kazaya uğrayan şahıs zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilmektedir. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi, Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri SGK dan talep edebilir. Geçici iş göremezlik zararı yani kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” Hükmünü içermektedir. Bu nedenle trafik kazası halinde sakatlanan veya özürlü sağlık raporu bulunan kişiler bakımından her ne kadar başvuru yoluyla tazminat talebi mümkündür. Gerçek zarar her zaman sigorta şirketlerinin yaptığı ödemenin çok üzerinde olacağından dava açılarak Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı, Yargıtay hesap ölçütleri ve adli tıp maluliyet raporları doğrultusunda tazminat hesaplamaları yapılmasında mağdurlar açısından büyük yarar bulunmaktadır. Zira sigorta şirketlerinin ödeme teklifleri ile mahkeme eliyle yaptırılan hesaplamalar arasında bazen iki katı fark bulunmaktadır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı nedeniyle maluliyeti tespit edilen kişiler uğradıkları maddi zararları sigorta şirketlerine yöneltecekleri bir dava ile isteyebilirler. Böylelikle sigorta şirketlerinin kendi lehine olan hesaplamalar nedeniyle ve haksız indirim talepleri yüzünden zarara uğramaktan kurtulabilirler.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatı Davasında Alınacak Tazminat Kalemleri

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı’nda istenebilecek tazminatların sınırı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde çizilmiştir. Bedensel zarar başlıklı 54.maddeyi trafik kazalarında yaralanan kişiler açısından yorumlarsak, bu kişiler;
Tedavi giderleri ve hastane masrafları
Kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kaybı (geçici ve kalıcı iş görmezlik)
Çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlarını ve ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan zararlarını” kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilirler. Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı bir çok verilerin toparlanmasıyla sonuca ulaşacaktır. Yukarıda saydığımız maddeler tazminat tutarınızı belirleyecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Sigorta Ödemesi

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı maddi tazminatın sorumluluğu sigorta şirketlerindedir. Son yapılan değişiklikle birlikte sigorta şirketlerine doğrudan maddi tazminat davası açamıyorsunuz. Önce bir başvuru yapmanız ve sigortanın taleplerini yerine getirmeniz gerekiyor. Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı sigorta ödemesi almak için hangi yolları izlememiz gerekiyor kısaca bu konudan bahsedelim. Kazazede iyileşme sürecini tamamladıktan sonra aldığı hasarı tespit edebilmek için bir hastaneden heyet raporu almak durumundadır. İlgili evraklar ile birlikte şirkete başvuru yapılır. Ve gerekli yasal süre içinde tazminat ödemesinin yapılması talep edilir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Heyet – Sağlık Kurulu Raporu Süreci

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı almanın en önemli evrakı heyet raporudur. 2019 Şubat ayında yönetmelikte yapılan yeni değişiklikle birlikte artık kaza sonucu yaralanan vatandaşlar bireysel başvuruda bulunarak heyet raporu alamıyorlar. Sigorta şirketinin yaptığı yönlendirme ile vatandaşlar heyet raporlarını alabiliyorlar. 2020 yılında alınan heyet raporlarına sigorta şirketlerinin itiraz ettiği görülmüştür.

Durum böyle olunca vatandaş ikinci bir hastaneye yönlendirilmektedir. Bu süreçte sigorta şirketinin eli güçlüdür. Talepleri ise hukuki ve yerinde taleplerdir. Kaza sonucunda yaralanan vatandaş tazminat almak istiyorsa sigortanın taleplerini yerine getirmek zorundadır. Eğer ki talepler yerine getirilmezse açılacak davalar ret edilecektir.
Sağlık kurulu sürecinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Vatandaş hak kaybına uğramaması için yaşadığı mağduriyet sonucunda ne kadar heyet raporu alabileceğini bilmesi gerekmektedir. Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı’nda alacağınız heyet oranını bilirseniz ona göre hareket eder, hamlelilerinizi o yönde yaparsınız. Bunun içinde işi bilen bir hukuk ekibiyle çalışmakta fayda var. Aksi takdirde sigorta şirketinin takdir ettiği rakamları kabul etmek zorunda kalırsınız.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Süreci

Yaralamalı trafik kazalarında maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminatta bir başka alacak kalemidir. Türk Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesi; “Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” demektedir. Manevi zararda zararın tespiti maddi zarar kadar kolay değildir.

Maddi zararda ortada somut, hesaplanabilen bir zarar söz konusuyken manevi zararda kazaya uğrayan kişinin kazadan dolayı içine düştüğü psikolojik zararların tazmini amaçlanmaktadır. Yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan şahsın çektiği acı, keder, ıstırap, öfke ve elem hâkim tarafından göz önüne alınır ve bu doğrultuda hakkaniyet gereğince bir tazminata hükmedilir. Bu tazminat yaralanan şahsı manevi açıdan tatmin eden bir işlev görmektedir. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi manevi tazminat hesabın hâkimin geniş bir takdir yetkisi vardır ancak bu yetki keyfi olarak kullanılamaz. Yapılan hesapta kişini içine düştüğü psikolojik ahval de dikkate alınmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Yaralanmalı trafik kazalarının tazminat davaları ticaret mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Kazanın görüldüğü yer dikkate alınarak hareket edilebilir. Vatandaşın ikamet ettiği yerde dava açılabileceği gibi sigorta şirketinin merkezinde de tazminat davası açılabilir. Tazminat Davalarında uzmanlaşmış mahkemelerde davaların görülmesi kazazedelerin yararınadır. Hem süreç daha sağlıklı ilerler hem de daha hızlı sonuca ulaşılabilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Maddi – Manevi Tazminat Davası Zamanaşımı

Yaralanmalı trafik kazalarında maddi tazminat için ön görülen süre 8 yıldır. Kaza tarihinden itibaren 8 yıl içerisinde yaralanmalı trafik kazası maddi tazminat davası açılabilir. Ancak kazanın içerisinde ölüm varsa tazminat davası zaman aşım süresi 15 yıla çıkmaktadır. Yaralamalı trafik kazası manevi tazminat davası zaman aşım süresi ise 10 yıldır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası açıldığı anda bütün bekletici sebepler ortadan kaldırılmışsa. (kusur bilirkişi raporu, ifadeler, olayın üzerinde bulunan her hangi bir şaibe) Tazminat davası içerisinde bütün evraklar tamam ise en uzun vakit alacak kısım adli tıp raporunun beklenmesi olacaktır. Adli tıp raporu sonuçlandıktan sonra dosya aktüer hesaplamaya gönderilir.

Ve Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat davası karara bağlanabilir. Ancak karşı tarafın adli tıp raporu ve aktüer bilirkişi raporlarına 3 kez itiraz hakları vardır. Bu durumlar süreci uzatabilir. Ortama bir dava 3 yıl içerisinde sonuçlanır. Ancak itirazlar oldukça bu süre uzayabilir. Yine yerel mahkemede verilen karar nihai karar değildir. Karşı tarafın bu karara da itiraz hakkı vardır. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da olabilir. İstinaf süresi ortalama 2 yıl, Yargıtay’dan dosyanın dönme süresi de yine ortalama 2 yıldır.

Tek Taraflı Kazada Yaralanma Tazminat

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasında tazminat süreci diğer kazalarda olduğu gibi aynı şekilde işlemektedir. Ancak tek taraflı Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tek Taraflı yaralanmalı trafik kazalarında sürücüler yüzde yüz kusurlu durumda olduklarından tazminat talep etmeleri mümkün değildir.

Bazı istisnai haller dışında tabi, sürücünün önüne bir hayvan çıktıysa, tekerlek patladıysa, yoldan kaynaklanan bir kusurdan dolayı kaza meydana geldiyse ya da başka bir sürücünün hatası neticesinde kaza gerçekleştiyse vb.. bu gibi haller dışında sürücü maddi tazminat talep edemez. Tek taraflı kazalarda yolcu konumunda bulunan vatandaşlar ise yaşadıkları kaybı sigorta şirketinden temin edebilirler. Aynı zamanda manevi tazminat davası da açmak istiyorlarsa; araç sahibi, araç işleteni ve araç sürücüne yönelik manevi tazminat davası açabilirler.

Yaralanmalı Trafik Kazası Ceza Davası

Yaralamalı trafik kazası cezaları dosyanın ilk aşamasında görülür. Yerel mahkeme yaralıların durumuna göre taksirle adam yaralama suçundan çeşitli cezalar isteyebilir. Yine Ceza Davası aşamasında bütün ifadeler alınır. Gerek görülürse kaza hakkında bilirkişi incelemesi yaptırılır. Ve olay yerine gidilerek keşif yapılır. Burada yapılan tetkik ve verilen kararlar tazminat davalarında da kullanabilir.

Yaralanmalı Trafik Kazasına Karışan Sürücüye Ne Kadar Ceza Veriliyor?

Yaralamalı trafik kazası cezası nedir, sorusu aslında bir şarta bağlanmamıştır. Kazaya sebebiyet veren sürücü taksirli yaralama suçundan yargılanır. Bu bir kamu davasıdır. Herhangi bir şikâyete bağlı değildir. Suçun kovuşturulması ve soruşturulması için her hangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Taksirli yaralama

3 aydan başlıyor 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor. Nitelikli hallerde ise yani kemik kırığı uzuv kaybı yüzde iz, gebe kadının çocuğunu düşürmesi gibi vb. hallerde ise ceza bir kat arttırılır. Bu durumdan birden fazla kişi etkilenmişse fail hakkında bir yıldan 3 yıla kadar ceza istenmektedir. Trafik kazalarında mağdurun maddi zararı karşılanmış ise bu durum mahkeme tarafından indirim sebebi sayılır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı sonucunda meydana gelen bedeni hasar durumlarında çok defa tartışmalı haller ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bu karmaşık hal yargının da yükünü arttırmakta, hem süreci uzatarak güçleştirmektedir. Böyle durumlarda benzer davalardan yola çıkılarak üst yargının verdiği kararlar emsal teşkil etmektedir. Yargıtay’ın sizin kazanıza benzer davaları inceleyip kararlar vermesi işinizi hızlandıracaktır. Burada da yine sizi temsil eden hukukçunun kalitesi devreye girmektedir. Konuya vakıf olan ve yakından takip eden avukatlar Yargıtay kararlarını devreye koyarak süreci hızlandırabilirler

#yaralanmalıtrafikkazasıtazminatı #trafikkazasıkırıktazminat #trafikkazasısigortaödemesi