İhbar Tazminatı Alma Şartları

  • Home
  • İhbar Tazminatı Alma Şartları

İhbar Tazminatı Alma Şartları nedir?

İşçinin işten ayrılma süresine kadar işten ayrılma düşüncesi oluşması ile birlikte imzalamış bulunduğu sözleşme ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenen sürelerde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanı kısa bir süre içerisinde işten çıkarmak niyetinde olan işverenler de bu süre kadar ücret ödemek zorunda kalmaktadır. İşte bu belirtilen sürelere ihbar süresi, ödenmek durumu da kalınan paraya da ihbar tazminatı adı verilmektedir. İhbar tazminatı alma şartları oluşması için belli kriterler gerekmektedir. Bu gereklilikleri yerine getiren işçi ihbar tazminatı almaya hak kazanır.

İhbar Tazminatı İhbar Süreleri

Kanun gereği işveren de çalışmakta olan kişi de işi bırakmak veya işten çıkarmak gayesi bulunması durumunda önce bildirim yapmalıdır. Biraz daha açmak gerekirse işveren işçisini işten çıkarma niyetini işçisine önceden bildirmek durumundadır. Bu bildirimin yapılmaması durumunda aşağıdaki maddelere göre ödeme yapılmalıdır;

– 6 aydan daha kısa süre çalışmış olan işçiler için 2 haftalık ödeme yapılması gerekmektedir.

– 6 ay ile 1,5 yıl aralığında çalışan işçiler için 4 haftalık ödeme yapılması gerekmektedir.

– 1,5 yıl ile 3 yıl aralığında çalışanlar işçiler için, 6 haftalık ödeme yapılması gerekmektedir.

– 3 yıldan daha fazla iş yerinde çalışanlar için ise,  sekiz haftalık bildirim ücreti ödeme yapılması gerekmektedir.

İhbar tazminatı alma şartları oluştuğunu göz önünde bulundurulursa ödemenizin iş veren tarafından yapılmalıdır. Aksi taktirde dava yoluna gidilmesi gerekiyor.

İşin birde işveren boyutu bulunmaktadır. Aynı şekilde sizde işten ayrılmak istediğinizi bir bildirim ile işverene iletmemeniz durumunda belirtilen ücretlerin ödenmesi işçi açısından da kaçınılmaz olmaktadır.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? (ÖRNEK HESAPLAMA)

İlk olarak bu hesaplamanın detaylarına geçmeden önce kanunen dikkate alınmakta olan sürelerin yukarıda belirtilen süreler olduğunun altını bir kez daha çizmemiz gerekmektedir. İhbar süresi tespit edilmesi ile birlikte aylık brüt gelir olarak bilinmekte olan ve bordro da gösterilmiş bulunan miktar üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örneği

Örnek vermek gerekirse; Son 1 ay (Ortalama olarak 30 günlük) brüt maaşı 2.000 TL almakta olan ve 4 yıl hizmet vermiş olan bir çalışana:

– Günlük yevmiye: 2.000 / 30 gün = 66 TL TL tutarında

– Haftalık olarak denk gelen maaş: 66 x 7 gün = 466 TL tutarında

* 3 yıl üzeri hizmet vermiş olduğu için 8 haftalık brüt ücreti miktarınca ihbar tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

8 hafta tazminat alacak olan çalışan 8 x 466 = 3.733 TL BRÜT OLARAK HESAPLANAN TUTAR İHBAR TAZMİNATINA KARŞILIK GELMEKTEDİR.

* Ayrıca bu hesaplamanın kesinleşmesinin arkasından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri de hesaplanarak tazminat içerisinde düşülür ve ödeme buna göre yapılır. Bu aşamadan sona tam olarak ihbar tazminatı tutarı belirlenmiş olur.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Dikkat Edilecek Hususlar

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. İşçinin kendi isteği dışında işten ayrılmak durumunda kalması ile bu tazminatı alabilmektedir. İşçi kendi isteği ile iş yerinden ayrılırsa ihbar tazminatı alamaz. İstifa etmiş olmanıza rağmen işvereninizden ihbar tazminatı almak için girişimde bulunursanız bu çabalarınız boşuna olacaktır.

İhbar Tazminatı Alma Şartları
İhbar Tazminatı Alma Şartları

Tazminat notasında bazı farklı durumlar yaşanabilmektedir. İşten çıkartılması halinde her hangi bir tazminat alamayan çalışanlar da bulunmaktadır. Bu noktada durumun tam olarak incelenmesi gerekmektedir. Uzman bir Avukat sayesinde özel durumların değerlendirilmesi ve neticesinde tazminat alınması mümkün olmaktadır. İhbar Tazminatı iş Kanunun 17. Maddesine göre düzenlenmektedir.

İhbar Tazminatı alan işçi aynı zamanda kıdem tazminatı noktasında da hak kazanmış olmaktadır. Kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır?Kıdem tazminatıyla ilgili detayları sitemizde bulunan makaleden takip edebilirsiniz.