Kötü Niyet Tazminatı

  • Home
  • Kötü Niyet Tazminatı

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

İşçisine kötü niyetle yaklaşan ve haksız bir şekilde işten çıkaran işverenin ödediği tazminata Kötü niyet tazminatı adı verilmektedir.

Çalışma hayatı iki taraf ile değerlendirilmektedir. Taraflar ise işçi ve işverendir. Her ikisi açısından da bakıldığında, karşılıklı hak ve sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklarda iş kanunu çerçevesinde güvence altına alınmıştır. Bir taraf haklarının ihlal edildiğini düşünüyor ve uygulamada bunu ispat edebiliyorsa iş mahkemelerine başvurarak hak arayışını başlatabilir. Bu konulardan bir tanesi de Kötü Niyet Tazminatıdır.  Haksız fesih tazminatı çok bilinmeyen bir tazminat türüdür.

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

Kötü niyet tazminatı: iş güvencesinden faydalanmayan işçinin, belli olmayan süreli iş akdinin işveren tarafından kötü niyetli bir şekilde sonlandırılmasının hukuki yaptırımı şeklinde karşımıza gelmesidir. İş güvencesi şartlarından faydalanmayan, belirsiz süreli çalışanların iş akitlerinin fesih hakkının iyi niyetli olmayacak bir şekilde kullanılarak sonlandırıldığı durumlarda bildirim vaktinin üç katı ile “haksız fesih tazminatı” talebi hakkı bulunmaktadır. Kötü niyet tazminatı herkes tarafından bilinmekte olan ihbar tazminatından bağımsız bir tazminat çeşidi olup, ihbar tazminatı alınması kötü niyet tazminatı alınması hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

Kötü niyet Tazminatı ve Gerektiren Durumlar

Hangi durumların kötü niyetli kabul edileceği İş Kanunu’nda açıklanmış değildir. Ancak Kanunun açıklamasında kötü niyetli feshe çeşitli misaller getirilmektedir. İşçinin, patronu aleyhinde şikâyette bulunması, işçinin, işvereni hakkında dava açması, işçinin, işvereni hakkında şahitlik yapması vb. durumlar olabilmektedir.

Haksız fesih tazminatını almaya hak kazandıracak pozisyonlardan birisi de, sözleşmenin neticelenmesi işverenin tarafsız iyi niyet kuralları ve dürüstlük prensiplerinin aksine davranış sergilemesi ile hakkın kötüye kullanılması neticesinde oluşacak halleri örneklerle çoğaltabiliriz.

Bu konu ile ilgili önemli olan husus, iş güvencesi çerçevesinde bulunan işçiler, yani işyerinde 30 çalışan veya bu miktardan daha fazla çalışan bulunduran işyerlerindeki minimum 6 aylık kıdemi bulunan çalışanlar, haksız fesih tazminatından faydalanmaları mümkün değildir.

Kötü Niyet Tazminatı
Kötü Niyet Tazminatı İş Verenin Çalışanını İşten Kovması Sonucu Devreye Girer

TAZMİNAT HESAPLAMAK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN  Adresinden tazminat Hesaplayabilirsiniz.

İşçinin işvereninden kötü niyet tazminatı alabilmesi için, fesih hakkının tamamen kötüye devşirildiğinin ispatlanması gerekmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse fazla mesai ücretini alamayan bir çalışanın işverenini Alo 170 e şikâyet etmesinin neticesinde işverenin işvereni tarafından işine son verildiğine, bu ve buna benzer örnekler ile ispat edebilir. Bu noktada ispat gerektiren taraf olarak kanun işçiyi göstermektedir. İşverenin bu konu ile ilgili her hangi bir şeyi ispatlaması bu süre içerisinde istenmemektedir

İş Kanunu 10.madde gereği, çalışanın haksız fesih tazminatını hak edilebilmesi için iş sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Kötü Niyet Tazminatı Miktarı

Haksız fesih tazminatı miktarı alacağınız kıdem ve ihbar tazminatı toplamının 3 katına karşılık gelmektedir. Burada önemli olarak dikkat etmemiz gereken durum, Yargıtay Kararı neticesinde karşılıklı olarak çelişen kararlar bulunsa da, haksız fesih tazminatı kazanmaya esas teşkil edilen zamanın, sözleşmeler neticesinde uzatılmış  olan bildirim süreleri neticesinde değil, kanuni bildirim süresine baz alınması ile hesaplanması mümkün olmaktadır.

#kötüniyettazminatı #kötüniyettazminatınedir #kötüniyettazminatınınşartları #haksızfesihtazminatı